Vertaling van one hundred

Inhoud:

Engels
Nederlands
100, c, hundred, one hundred {bn.}
honderddelig

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

The building is one hundred meters high.

Het gebouw is honderd meter hoog.

She is likely to live to be one hundred.

Ze kan met gemak honderd jaar worden.

My son can already count up to one hundred.

Mijn zoon kan al tot honderd tellen.

About one hundred people were killed in this accident.

Ongeveer honderd mensen zijn omgekomen bij dit ongeluk.

One hundred and twenty five years have shown: Esperanto is much more than just a language.

Honderdvijfentwintig jaar hebben het aangetoond: Esperanto is veel meer dan enkel een taal.


Gerelateerd aan one hundred

100 - c - hundred