Vertaling van 100

Inhoud:

Engels
Nederlands
100, c, century, hundred, one c {zn.}
honderdtal
100, c, century, hundred, one c {zn.}
centurie
100, c, hundred, one hundred {bn.}
honderddelig

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I make €100 a day.

Ik verdien €100 per dag.

Water boils at 100 degrees Celsius.

Water kookt bij 100 graden Celcius.

What's the square root of 100?

Wat is de wortel van 100?

The bill amounted to 100 dollars.

De rekening bedroeg 100 dollar.

Over 100 people were present at the party.

Meer dan 100 mensen waren op het feest.

Water boils at 100 degrees Celsius at sea level.

Op zeeniveau kookt water bij 100 graden Celsius.

She's only two years old, but she can already count to 100.

Ze is nog maar twee jaar, maar ze kan al tot 100 tellen.

His record is a new world record in the 100-meter dash.

Zijn record is een nieuw wereldrecord op de honderd meter sprint.

She is only two years old but is able to count to 100.

Ze is nog maar twee jaar, maar ze kan al tot 100 tellen.

100 euros is the absolute lower limit for me.

100 euro is voor mij de absolute ondergrens.

"And besides," Dima made sure to add, taking out his calculator and dividing 0.99 by 3,000,000, before multiplying by 100. "You do realize that you would only lose 0.0033%, right?"

"En trouwens," haastte Dima zich toe te voegen, terwijl hij zijn rekenmachientje tevoorschijn haalde en 0,99 deelde door 3.000.000, alvorens het te vermenigvuldigen met 100, "u realiseert zich toch wel dat u maar 0,0033% zou verliezen, hè?"


Gerelateerd aan 100

c - century - hundred - one c - one hundredfigure - force