Vertaling van hundred

Inhoud:

Engels
Nederlands
hundred {telw.}
honderd 
100, c, century, hundred, one c {zn.}
honderdtal
100, c, century, hundred, one c {zn.}
centurie
100, c, hundred, one hundred {bn.}
honderddelig

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

The building is one hundred meters high.

Het gebouw is honderd meter hoog.

She is likely to live to be one hundred.

Ze kan met gemak honderd jaar worden.

My son can already count up to one hundred.

Mijn zoon kan al tot honderd tellen.

For three hundred years they have farmed the surrounding land.

300 jaar lang hebben ze het omliggende land bebouwd.

About one hundred people were killed in this accident.

Ongeveer honderd mensen zijn omgekomen bij dit ongeluk.

Two hundred people died of cholera last year.

Tweehonderd mensen stierven vorig jaar aan cholera.

This earthquake took a hundred and fifty lives, as well.

De aardbeving heeft ook honderdvijftig doden veroorzaakt.

There were several hundred people in the plaza.

Er waren honderden mensen op het plein.

I don't know exactly how many visitors there were. I think three hundred something.

Ik weet niet precies hoeveel bezoekers er waren. Ik geloof driehonderdnogwat.

This novel describes the life of the Japanese as it was a hundred years ago.

Deze roman beschrijft het leven van de Japanners zoals het honderd jaar geleden was.

One hundred and twenty five years have shown: Esperanto is much more than just a language.

Honderdvijfentwintig jaar hebben het aangetoond: Esperanto is veel meer dan enkel een taal.


Gerelateerd aan hundred

100 - c - century - one c - one hundredfigure - force