Vertaling van century

Inhoud:

Engels
Nederlands
centennial, century {zn.}
eeuw  [v]
In the course of the twentieth century all this changed.
In de loop van de twintigste eeuw is dit alles veranderd.
And tonight, I think about all that she's seen throughout her century in the United States — the heartache and the hope; the struggle and the progress; the times we…
En vanavond denk ik aan alles dat zij in haar eeuw in Amerika heeft gezien; het lief en het leed; het vallen en het opstaan, de keren dat ons gezegd werd dat we het niet…
century {zn.}
eeuw [m] (de ~)
centennium
100, c, century, hundred, one c {zn.}
honderdtal
100, c, century, hundred, one c {zn.}
centurie

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

In the course of the twentieth century all this changed.

In de loop van de twintigste eeuw is dit alles veranderd.

Time has no divisions to mark its passage, there is never a thunderstorm or blare of trumpets to announce the beginning of a new month or year. Even when a new century begins it is only we mortals who ring bells and fire off pistols.

Tijd heeft geen onderverdelingen om het verstrijken ervan aan te duiden, er is nooit een onweersbui of trompetgeschal om het begin van een nieuwe maand of een nieuw jaar aan te kondigen. Zelfs wanneer er een nieuwe eeuw aanbreekt, zijn alleen wij stervelingen het, die klokken luiden en pistolen afschieten.

And tonight, I think about all that she's seen throughout her century in the United States — the heartache and the hope; the struggle and the progress; the times we were told that we can't, and the people who pressed on with that American creed: Yes we can.

En vanavond denk ik aan alles dat zij in haar eeuw in Amerika heeft gezien; het lief en het leed; het vallen en het opstaan, de keren dat ons gezegd werd dat we het niet kunnen, en de mensen die voortzetten met die Amerikaanse overtuiging: we kunnen het wel.


Gerelateerd aan century

centennial - 100 - c - hundred - one ctime unit - figure - force