Vertaling van outlook

Inhoud:

Engels
Nederlands
viewpoint, point of view, angle, outlook, position, stand, stance, standpoint {zn.}
standpunt
gezichtspunt
perspective, outlook, prospect, view, viewpoint, vista {zn.}
perspectief
vooruitzicht [o]
verschiet
prospect
doorkijk [m]
It seems that it's impossible to distinguish an obsessional neurosis from an intense love from a biochemical perspective.
Het lijkt onmogelijk te zijn om een obsessieve neurose van een intense liefde te onderscheiden vanuit een biochemisch perspectief.
expectation, outlook, prospect {zn.}
verwachting [v] (de ~)
mentality, mind-set, mindset, outlook {zn.}
denkwereld [m] (de ~)
gedachtewereld [m] (de ~)
gedachtenwereld
mentality, mind-set, mindset, outlook {zn.}
instelling [v] (de ~)
spirit
geesteshouding
denkwijze
denkwijs
mentaliteit [v] (de ~)
expectation, outlook, prospect {zn.}
prospect
vooruitzicht