Vertaling van outlook

Inhoud:

Engels
Nederlands
perspective, outlook, prospect, view, viewpoint, vista {zn.}
perspectief
verschiet
doorkijk [m]
prospect
vooruitzicht [o]
It seems that it's impossible to distinguish an obsessional neurosis from an intense love from a biochemical perspective.
Het lijkt onmogelijk te zijn om een obsessieve neurose van een intense liefde te onderscheiden vanuit een biochemisch perspectief.
viewpoint, point of view, angle, outlook, position, stand, stance, standpoint {zn.}
gezichtspunt
standpunt
expectation, outlook, prospect {zn.}
vooruitzicht
prospect
mentality, mind-set, mindset, outlook {zn.}
gedachtenwereld
denkwereld [m] (de ~)
gedachtewereld [m] (de ~)
mentality, mind-set, mindset, outlook {zn.}
mentaliteit [v] (de ~)
spirit
denkwijs
geesteshouding
denkwijze
instelling [v] (de ~)
expectation, outlook, prospect {zn.}
verwachting [v] (de ~)