Vertaling van pig

Inhoud:

Engels
Nederlands
pig, hog, swine {zn.}
varken  [o]
zwijn  [o]
The cow moos, the rooster crows, the pig oinks, the duck quacks, and the cat meows.
De koe loeit, de haan kraait, het varken knort, de eend kwaakt en de kat miauwt.
The cow goes "moo," the rooster goes "cock-a-doodle-doo," the pig goes "oink, oink," the duck goes "quack, quack" and the cat goes "meow."
De koe zegt "boe", de haan zegt "kukelekuu", het varken zegt "knor", de eend zegt "kwak" en de kat zegt "miauw".
pig, porcine {bn.}
varkens-
zwijnen-
zwijne-
brick, piece, cake, ingot, pig, briquette {zn.}
stuk  [o]
tichel [m]
steen  [o]
klinker  [m]
bouwsteen [m]
baksteen  [o]
Would you like another piece of cake?
Wil je nog een stuk cake?
May I have another piece of cake?
Mag ik nog een stuk taart hebben?
pig, pig bed {zn.}
zandbed
to devour, to guttle, to pig, to raven {ww.}
buffelen
zwelgen
bunkeren
slokken
metselen
schrokken

I pig
you pig
we pig

ik buffel
jij buffelt
wij buffelen
» meer vervoegingen van buffelen

to devour, to guttle, to pig, to raven {ww.}
verzwelgen
opslokken
opschrokken
opschransen
binnenspelen
verslinden

I pig
you pig
we pig

ik slok op
jij slokt op
wij slokken op
» meer vervoegingen van opslokken

to farrow, to pig {ww.}
biggen

I pig
you pig
we pig

ik big
jij bigt
wij biggen
» meer vervoegingen van biggen

bull, cop, copper, fuzz, pig {zn.}
politieman [m] (de ~)
bull, cop, copper, fuzz, pig {zn.}
garenhaspel
hog, pig {zn.}
smeerlap
viezerik
bull, cop, copper, fuzz, pig {zn.}
veldwachter [m] (de ~)
champetter
koddebeier
bull, cop, copper, fuzz, pig {zn.}
politieagent [m] (de ~)
agent [m] (de ~)
bout
diender [m] (de ~)
flic
gerechtsdienaar [m] (de ~)
glimmerik
juut
klabak
politie [v] (de ~)
politieambtenaar [m] (de ~)
politiebeambte
rakker
sjouter
smeris [m] (de ~)
tuut [m] (de ~)
wout
flik [m] (de ~)
pandoer


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I bought a pig in a poke yesterday.

Ik heb gisteren een kat in de zak gekocht.

The cow moos, the rooster crows, the pig oinks, the duck quacks, and the cat meows.

De koe loeit, de haan kraait, het varken knort, de eend kwaakt en de kat miauwt.

The cow goes "moo," the rooster goes "cock-a-doodle-doo," the pig goes "oink, oink," the duck goes "quack, quack" and the cat goes "meow."

De koe zegt "boe", de haan zegt "kukelekuu", het varken zegt "knor", de eend zegt "kwak" en de kat zegt "miauw".

The twelve animals of the Chinese zodiac come from eleven kinds of animals originating in nature, namely the rat, ox, tiger, rabbit, horse, snake, monkey, rooster, dog and pig, as well as the legendary form of the dragon, and are used as a calendar.

De twaalf dieren van de Chinese dierenriem komen van elf diersoorten die in de natuur voorkomen, met name de rat, os, tijger, konijn, slang, paard, aap, haan, hond en varken, en ook de legendarische draak; ze worden als kalender gebruikt.


Gerelateerd aan pig

hog - swine - porcine - brick - piece - cake - ingot - briquette - pig bed - devour - guttle - raven - farrow - bull - copbed - eat - eat up - litter - bull - bobbin - individual - civil servant