Vertaling van probe

Inhoud:

Engels
Nederlands
probe {zn.}
zinklood
werplood
sonde
peillood
lood  [o]
dieplood [o]
to plumb, to probe, to sound out {ww.}
vissen naar
vademen
sonderen
polsen
peilen
loden

I probe
you probe
we probe

ik vadem
jij vademt
wij vademen
» meer vervoegingen van vademen

probe {zn.}
peilstift
wondijzer
sonde [m] (de ~)
inquiry, investigation, probe, survey, inquiry {zn.}
enquête [v]
A recent survey revealed that the population density in the metropolis was decreasing.
Uit een recente enquête bleek dat de bevolkingsdichtheid in de metropool kleiner aan het worden was.
to dig into, to poke into, to probe {ww.}
ingraven

I probe
you probe
we probe

ik graaf in
jij graaft in
wij graven in
» meer vervoegingen van ingraven

investigation, probe {zn.}
doorlichting [v] (de ~)
background investigation, background check, investigation, probe {zn.}
antecedentenonderzoek
The background check and the home inspection are discussed in more detail below.
Het antecedentenonderzoek en de thuiscontrole worden hieronder verder toegelicht.