Vertaling van investigation

Inhoud:

Engels
Nederlands
exploration, investigation, research, study, survey {zn.}
onderzoek 
speurwerk
His research bore fruit in the end.
Zijn onderzoek droeg uiteindelijk vrucht.
Your research will surely bear fruit.
Je onderzoek zal zeker vruchten dragen.
exploration, investigation, research {zn.}
speurwerk
speurtocht
investigation, probe {zn.}
doorlichting [v] (de ~)
examination, investigation, test, exam, review, scrutiny {zn.}
examen  [o]
nauwkeurig onderzoek
onderzoek 
keuring [v]
Good luck on the exam!
Succes met je examen!
I failed the exam.
Ik ben gezakt voor het examen.
inquiry, investigation, probe, survey, inquiry {zn.}
enquête [v]
A recent survey revealed that the population density in the metropolis was decreasing.
Uit een recente enquête bleek dat de bevolkingsdichtheid in de metropool kleiner aan het worden was.
investigating, investigation {zn.}
opsporingswerk
speurwerk [o] (het ~)
background investigation, background check, investigation, probe {zn.}
antecedentenonderzoek
The background check and the home inspection are discussed in more detail below.
Het antecedentenonderzoek en de thuiscontrole worden hieronder verder toegelicht.


Gerelateerd aan investigation

exploration - research - study - survey - probe - examination - test - exam - review - scrutiny - inquiry - investigating - background investigation - background checkresearch - work