Vertaling van test

Inhoud:

Engels
Nederlands
to test {ww.}
testen

I test
you test
we test

ik test
jij test
wij testen
» meer vervoegingen van testen

to test {ww.}
bezoeken
op de proef stellen
toetsen

I test
you test
we test

ik bezoek
jij bezoekt
wij bezoeken
» meer vervoegingen van bezoeken

test {zn.}
test 
It's the ultimate test.
Het is de ultieme test.
I found the test difficult.
Ik vond de test lastig.
test, trial {zn.}
probeersel
proefstuk
to attempt, to test, to try, to pilot, to prove, to sample, to assay {ww.}
proberen
passen
beproeven 
toetsen
aanpassen 
uitproberen 

I test
you test
we test

ik probeer
jij probeert
wij proberen
» meer vervoegingen van proberen

Let's try something.
Laat ons iets proberen.
I will try again.
Ik zal opnieuw proberen.
examination, investigation, test, exam, review, scrutiny {zn.}
examen  [o]
onderzoek 
keuring [v]
nauwkeurig onderzoek
Good luck on the exam!
Succes met je examen!
I failed the exam.
Ik ben gezakt voor het examen.
attempt, test, bid, rehearsal, shot, trial, try {zn.}
test 
proef
poging [v]
toets
beproeving  [v]
toetsing [v]
It's worth a try.
Het is een poging waard.
His attempt to escape was successful.
Zijn poging tot ontsnappen was geslaagd.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

It's the ultimate test.

Het is de ultieme test.

Did he pass the test?

Is hij geslaagd voor de proef?

I found the test difficult.

Ik vond de test lastig.

He failed the breathalyzer test.

Hij kwam niet door de blaastest heen.

Miss Klein gives a test every Friday.

Mevrouw Klein geeft elke vrijdag een test.

Those students didn't both pass the test.

Deze leerlingen hebben beiden de proef gefaald.

The following people were put to the test.

De volgende personen werden aan de test onderworpen.

With all his efforts, he failed the test.

Ondanks alle moeite is hij niet geslaagd in de proef.

He asked me some questions about the math test.

Hij stelde enige vragen over het wiskundeproefwerk.

I am satisfied with the result of my math test.

Ik ben tevreden met de uitkomst van mijn wiskundetoets.

Did you stay home to study for the test?

Ben je thuis gebleven om te leren voor de toets?

We wish we didn't have to take a test in English.

Wij zouden willen dat we geen examen moesten afleggen in het Engels.


Gerelateerd aan test

trial - attempt - try - pilot - prove - sample - assay - examination - investigation - exam - review - scrutiny - bid - rehearsal - shot