Vertaling van attempt

Inhoud:

Engels
Nederlands
to attempt, to test, to try, to pilot, to prove, to sample, to assay {ww.}
proberen
passen
beproeven 
toetsen
aanpassen 
uitproberen 

I attempt
you attempt
we attempt

ik probeer
jij probeert
wij proberen
» meer vervoegingen van proberen

Let's try something.
Laat ons iets proberen.
I will try again.
Ik zal opnieuw proberen.
attempt, effort, endeavour, exertion, working {zn.}
moeite
poging [v]
With a little more effort.
Met een beetje meer moeite.
His attempt to escape was successful.
Zijn poging tot ontsnappen was geslaagd.
attempt, test, bid, rehearsal, shot, trial, try {zn.}
test 
proef
poging [v]
toets
beproeving  [v]
toetsing [v]
It's worth a try.
Het is een poging waard.
Did he pass the test?
Is hij geslaagd voor de proef?
to aim, to attempt, to endeavour, to take steps, to undertake, to strive, to set about {ww.}
streven
zich beijveren
moeite doen
pogen
trachten
zoeken 

I attempt
you attempt
we attempt

ik streef
jij streeft
wij streven
» meer vervoegingen van streven

I hope all but one of your dreams come true, so you always have something to strive for.
Ik hoop dat al je dromen uitkomen, op één na, zodat je steeds iets hebt om na te streven.
to aim, to attempt, to endeavour, to try, to bother, to exert, to strain, to strive {ww.}
streven
pogen
zich inspannen

I attempt
you attempt
we attempt

ik streef
jij streeft
wij streven
» meer vervoegingen van streven

effort, attempt, trouble, endeavour {zn.}
moeite
Thank you for your trouble.
Dank u voor uw moeite.
He has trouble remembering names.
Hij heeft moeite om namen te onthouden.

Gerelateerd aan attempt

test - try - pilot - prove - sample - assay - effort - endeavour - exertion - working - bid - rehearsal - shot - trial - aim