Vertaling van working

Inhoud:

Engels
Nederlands
working {bn.}
aan het werk
werkend
attempt, effort, endeavour, exertion, working {zn.}
moeite
poging [v]
With a little more effort.
Met een beetje meer moeite.
His attempt to escape was successful.
Zijn poging tot ontsnappen was geslaagd.
cultivation, tillage, raising, working {zn.}
bebouwing [v]
bewerking  [v]
to knead, to work {ww.}
kneden

I am working

to cultivate, to farm, to work {ww.}
bebouwen 
bewerken 
kweken

I am working

to function, to operate, to run, to work, to perform, to act {ww.}
functioneren 
het doen
in zijn werk gaan
werken 

I am working

to work, to labour {ww.}
arbeiden 
werken 

I am working

to act, to do, to make, to perform, to carry out, to commit, to form, to reach, to render, to work, to wage {ww.}
maken 
aanmaken 
bedrijven 
doen 
uitbrengen
uitrichten
uitvoeren 

I am working

to carve, to sculpture, to sculpt, to work {ww.}
beeldhouwen 
uithakken
uithouwen
to act, to be effective, to have effect, to impact, to impinge, to work, to avail, to be efficacious, to affect {ww.}
werken 
effect sorteren
uitwerking hebben
uitwerken
Let's work.
Laat ons werken.
A man must work.
Een mens moet werken.
to ferment, to rise, to work {ww.}
werken 
fermenteren
gisten
That won't work.
Het zal niet werken.
People ought to work.
Mensen moeten werken.
to control, to operate, to work, to enable, to implement, to actuate {ww.}
bedienen 
to exploit, to utilize, to leverage, to take advantage of, to work {ww.}
exploiteren
uitbuiten
uitmelken
to work {ww.}
bewerken 
verwerken

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

She went on working.

Ze ging door met werken.

She continued working.

Ze ging door met werken.

Where's Tom working now?

Waar werkt Tom nu?

Who's working tonight?

Wie werkt vanavond?

Uh... How's that working?

Uh... Hoe werkt dat?

I'm working in Tokyo now.

Momenteel werk ik in Tokio.

Is Tom still working here?

Werkt Tom hier nog?

I've always preferred working alone.

Ik heb altijd de voorkeur gehad om alleen te werken.

I'm working as fast as I can.

Ik werk zo snel als ik kan.

She is working night and day.

Ze werkt dag en nacht.

The Chinese are a hard-working people.

De Chinezen zijn een hardwerkend volk.

The Chinese are a hard working people.

De Chinezen zijn een hardwerkend volk.

They are not working even a bit.

Ze werken niet eens een beetje.

He has been working all day long.

Hij heeft de hele dag lang gewerkt.

None of the telephones are working.

Niet één van de telefoons werkt.


Gerelateerd aan working

attempt - effort - endeavour - exertion - cultivation - tillage - raising - knead - work - cultivate - farm - function - operate - run - perform