Vertaling van try

Inhoud:

Engels
Nederlands
to try {ww.}
kwellen

I try
you try
we try

ik kwel
jij kwelt
wij kwellen
» meer vervoegingen van kwellen

to judge, to rule, to try, to adjudge, to adjudicate {ww.}
vonnissen
oordelen
beoordelen 
berechten

I try
you try
we try

ik vonnis
jij vonnist
wij vonnissen
» meer vervoegingen van vonnissen

to aim, to attempt, to endeavour, to try, to bother, to exert, to strain, to strive {ww.}
pogen
streven
zich inspannen

I try
you try
we try

ik poog
jij poogt
wij pogen
» meer vervoegingen van pogen

to attempt, to test, to try, to pilot, to prove, to sample, to assay {ww.}
beproeven 
passen
aanpassen 
proberen
toetsen
uitproberen 

I try
you try
we try

ik beproef
jij beproeft
wij beproeven
» meer vervoegingen van beproeven

to try, to try on {ww.}
aanpassen

I try
you try
we try

ik pas aan
jij past aan
wij passen aan
» meer vervoegingen van aanpassen

to try, to try on {ww.}
passen

I try
you try
we try

ik pas
jij past
wij passen
» meer vervoegingen van passen

attempt, test, bid, rehearsal, shot, trial, try {zn.}
test 
proef
poging [v]
toets
toetsing [v]
beproeving  [v]
It's worth a try.
Het is een poging waard.
His attempt to escape was successful.
Zijn poging tot ontsnappen was geslaagd.
to adjudicate, to judge, to try {ww.}
arbitreren

I try
you try
we try

ik arbitreer
jij arbitreert
wij arbitreren
» meer vervoegingen van arbitreren

to assay, to attempt, to essay, to seek, to try {ww.}
proberen
zien
pogen
trachten
beproeven

I try
you try
we try

ik probeer
jij probeert
wij proberen
» meer vervoegingen van proberen

Let's try something.
Laat ons iets proberen.
I will try again.
Ik zal opnieuw proberen.
to essay, to examine, to prove, to test, to try, to try out {ww.}
proberen
uitproberen
toetsen
uittesten
testen

I try
you try
we try

ik probeer
jij probeert
wij proberen
» meer vervoegingen van proberen

Let's give it one more try.
Laten we het nog eens proberen.
This time I will try it.
Deze keer zal ik het proberen.
to strain, to stress, to try {ww.}
beproeven

I try
you try
we try

ik beproef
jij beproeft
wij beproeven
» meer vervoegingen van beproeven

to adjudicate, to judge, to try {ww.}
jureren

I try
you try
we try

ik jureer
jij jureert
wij jureren
» meer vervoegingen van jureren

attempt, effort, endeavor, endeavour, try {zn.}
inspanning [v] (de ~)
The problem exacted a great effort to solve it.
Met grote inspanning kon het probleem opgelost worden.
One more effort, and you will get on in life.
Nog één inspanning, en je komt verder in het leven.
attempt, effort, endeavor, endeavour, try {zn.}
poging [v] (de ~)


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Try again.

Probeer opnieuw.

I try.

Ik probeer het.

It's worth a try.

Het is een poging waard.

Let's try something.

Laat ons iets proberen.

Just try it out.

Probeer het gewoon eens.

Try it once again.

Probeer het nog eens.

I will try again.

Ik zal opnieuw proberen.

May I try this on?

Mag ik het eens passen?

Try to keep it down.

Probeer het stil te houden.

May I try it on?

Mag ik het eens passen?

You don't even try to help me.

Je probeert mij niet eens te helpen.

May I try on this dress?

Mag ik deze jurk passen?

Let's try and swim against the current.

Laten we tegen de stroom in proberen te zwemmen.

I think it's worth a try.

Ik denk dat het het proberen waard is.

Why do you try to run away?

Waarom probeer je weg te lopen?


Gerelateerd aan try

judge - rule - adjudge - adjudicate - aim - attempt - endeavour - bother - exert - strain - strive - test - pilot - prove - samplehinder - assume - evaluate - act - work - essay - attempt