Vertaling van prove

Inhoud:

Engels
Nederlands
to prove {ww.}
aantonen 
adstrueren
bewijzen
staven 
uitwijzen
waarmaken

I prove
you prove
we prove

ik toon aan
jij toont aan
wij tonen aan
» meer vervoegingen van aantonen

to demonstrate, to prove {ww.}
bewijzen
aantonen 

I prove
you prove
we prove

ik bewijs
jij bewijst
wij bewijzen
» meer vervoegingen van bewijzen

Can you prove it?
Kunt u dat bewijzen?
She is trying to prove the existence of ghosts.
Zij probeert het bestaan van geesten te bewijzen.
to prove, to turn out, to turn up {ww.}
blijken

I prove
you prove
we prove

ik blijk
jij blijkt
wij blijken
» meer vervoegingen van blijken

to prove, to rise {ww.}
rijzen

I prove
you prove
we prove

ik rijs
jij rijst
wij rijzen
» meer vervoegingen van rijzen

to point out to be, to appear, to display, to prove, to work out {ww.}
zich vertonen
blijken

I prove
you prove
we prove

ik blijk
jij blijkt
wij blijken
» meer vervoegingen van blijken

to attempt, to test, to try, to pilot, to prove, to sample, to assay {ww.}
beproeven 
passen
aanpassen 
proberen
toetsen
uitproberen 

I prove
you prove
we prove

ik beproef
jij beproeft
wij beproeven
» meer vervoegingen van beproeven

to demonstrate, to establish, to prove, to shew, to show {ww.}
bewijzen
hardmaken
aantonen
staven

I prove
you prove
we prove

ik bewijs
jij bewijst
wij bewijzen
» meer vervoegingen van bewijzen

Mathematicians are poets, except that they have to prove what their fantasy creates.
Wiskundigen zijn dichters, alleen moeten ze de vruchten van hun fantasie ook nog bewijzen.
I don't know how to demonstrate it, since it's too obvious!
Ik weet niet hoe ik dat moet bewijzen, aangezien het zo duidelijk is!
to demonstrate, to establish, to prove, to shew, to show {ww.}
waarmaken

I prove
you prove
we prove

ik maak waar
jij maakt waar
wij maken waar
» meer vervoegingen van waarmaken

to essay, to examine, to prove, to test, to try, to try out {ww.}
proberen
uitproberen
toetsen
uittesten
testen

I prove
you prove
we prove

ik probeer
jij probeert
wij proberen
» meer vervoegingen van proberen

Let's try something.
Laat ons iets proberen.
I will try again.
Ik zal opnieuw proberen.
to demonstrate, to establish, to prove, to shew, to show {ww.}
uitwijzen

I prove
you prove
we prove

ik wijs uit
jij wijst uit
wij wijzen uit
» meer vervoegingen van uitwijzenVoorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Can you prove it?

Kunt u dat bewijzen?

It might prove useful.

Het kan nuttig zijn.

She is trying to prove the existence of ghosts.

Zij probeert het bestaan van geesten te bewijzen.

Mathematicians are poets, except that they have to prove what their fantasy creates.

Wiskundigen zijn dichters, alleen moeten ze de vruchten van hun fantasie ook nog bewijzen.


Gerelateerd aan prove

demonstrate - turn out - turn up - rise - point out to be - appear - display - work out - attempt - test - try - pilot - sample - assay - establishtranspire - intumesce - show - develop - work - demonstrate