Vertaling van prove

Inhoud:

Engels
Nederlands
to prove {ww.}
bewijzen
waarmaken
uitwijzen
staven 
adstrueren
aantonen 

I prove
you prove
we prove

ik bewijs
jij bewijst
wij bewijzen
» meer vervoegingen van bewijzen

Can you prove it?
Kunt u dat bewijzen?
She is trying to prove the existence of ghosts.
Zij probeert het bestaan van geesten te bewijzen.
to prove, to turn out, to turn up {ww.}
blijken

I prove
you prove
we prove

ik blijk
jij blijkt
wij blijken
» meer vervoegingen van blijken

to demonstrate, to prove {ww.}
bewijzen
aantonen 

I prove
you prove
we prove

ik bewijs
jij bewijst
wij bewijzen
» meer vervoegingen van bewijzen

Mathematicians are poets, except that they have to prove what their fantasy creates.
Wiskundigen zijn dichters, alleen moeten ze de vruchten van hun fantasie ook nog bewijzen.
I don't know how to demonstrate it, since it's too obvious!
Ik weet niet hoe ik dat moet bewijzen, aangezien het zo duidelijk is!
to attempt, to test, to try, to pilot, to prove, to sample, to assay {ww.}
proberen
passen
uitproberen 
toetsen
aanpassen 
beproeven 

I prove
you prove
we prove

ik probeer
jij probeert
wij proberen
» meer vervoegingen van proberen

Let's try something.
Laat ons iets proberen.
I will try again.
Ik zal opnieuw proberen.
to point out to be, to appear, to display, to prove, to work out {ww.}
zich vertonen
blijken

I prove
you prove
we prove

ik blijk
jij blijkt
wij blijken
» meer vervoegingen van blijken

to prove, to rise {ww.}
rijzen

I prove
you prove
we prove

ik rijs
jij rijst
wij rijzen
» meer vervoegingen van rijzen

to demonstrate, to establish, to prove, to shew, to show {ww.}
bewijzen
hardmaken
aantonen
staven

I prove
you prove
we prove

ik bewijs
jij bewijst
wij bewijzen
» meer vervoegingen van bewijzen

to essay, to examine, to prove, to test, to try, to try out {ww.}
proberen
uitproberen
toetsen
uittesten
testen

I prove
you prove
we prove

ik probeer
jij probeert
wij proberen
» meer vervoegingen van proberen

Let's give it one more try.
Laten we het nog eens proberen.
This time I will try it.
Deze keer zal ik het proberen.
to demonstrate, to establish, to prove, to shew, to show {ww.}
uitwijzen

I prove
you prove
we prove

ik wijs uit
jij wijst uit
wij wijzen uit
» meer vervoegingen van uitwijzen

to demonstrate, to establish, to prove, to shew, to show {ww.}
waarmaken

I prove
you prove
we prove

ik maak waar
jij maakt waar
wij maken waar
» meer vervoegingen van waarmaken


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Can you prove it?

Kunt u dat bewijzen?

It might prove useful.

Het kan nuttig zijn.

She is trying to prove the existence of ghosts.

Zij probeert het bestaan van geesten te bewijzen.

Mathematicians are poets, except that they have to prove what their fantasy creates.

Wiskundigen zijn dichters, alleen moeten ze de vruchten van hun fantasie ook nog bewijzen.


Gerelateerd aan prove

turn out - turn up - demonstrate - attempt - test - try - pilot - sample - assay - point out to be - appear - display - work out - rise - establishtranspire - intumesce - show - work - demonstrate - develop