Vertaling van rain

Inhoud:

Engels
Nederlands
to rain {ww.}
regenen 
Will it rain tomorrow?
Gaat het morgen regenen?
It's going to rain.
Het gaat regenen.
rain {zn.}
regen  [m]
Rain, rain go away!
Regen, regen, ga weg!
We don't like rain.
We houden niet van regen.
to rain, to rain down {ww.}
regenen
pissen
piesen
majemen

I rain
you rain
we rain

ik pis
jij pist
wij pissen
» meer vervoegingen van pissen

It's about to rain.
Het gaat regenen.
It began to rain.
Het begon te regenen.
rain, rainfall {zn.}
regenzone [m] (de ~)
rain, rainfall {zn.}
regenval [m] (de ~)
The match has been canceled due to heavy rain.
De wedstrijd is afgeblazen vanwege de hevige regenval.
rain, rainwater {zn.}
regenwater [o] (het ~)
rain, rainwater {zn.}
regen [m] (de ~)
regenval
hemelwater
Stay out of the rain.
Blijf uit de regen.
After rain comes fair weather.
Na regen komt zonneschijn.
rain, rainfall {zn.}
regengordel


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Rain, rain go away!

Regen, regen, ga weg!

We don't like rain.

We houden niet van regen.

It'll definitely rain.

Het zal zonder twijfel gaan regenen.

I love summer rain.

Ik hou van zomerregen.

The crops need rain.

De gewassen hebben regen nodig.

It'll rain for sure.

Het zal zonder twijfel gaan regenen.

Will it rain tomorrow?

Gaat het morgen regenen?

It's going to rain.

Het gaat regenen.

It might rain today.

Het regent misschien vandaag.

It's about to rain.

Het gaat regenen.

It began to rain.

Het begon te regenen.

The rain lasted a week.

Het regende een week lang.

The rain continued all day.

Het bleef de hele dag door regenen.

It is likely to rain.

Het ziet er naar uit dat het gaat regenen.

I'm afraid it will rain.

Ik ben bang dat het gaat regenen.


Gerelateerd aan rain

rain down - rainfall - rainwaterfall - zone - rain - h2o - downfall - climatic zone