Vertaling van roof

Inhoud:

Engels
Nederlands
roof, back {zn.}
dak  [o]
kap
overkapping [v]
The roof leaks.
Het dak is lek.
Tom is on the roof.
Tom staat op het dak.
to roof {ww.}
overdekt
overdekken

I roof
you roof
we roof

ik overdek
jij overdekt
wij overdekken
» meer vervoegingen van overdekken

roof {zn.}
dak [o] (het ~)
The roof of my house is red.
Het dak van mijn huis is rood.
He fell head-first from the roof.
Hij viel omgekeerd van het dak.
roof {zn.}
overspanning
bekapping
overdekking
overkapping [v] (de ~)
roof {zn.}
dak [o] (het ~)
Every time it rains, the roof leaks.
Iedere keer als het regent, lekt het dak.
cap, ceiling, roof {zn.}
strafkorting
cap, ceiling, roof {zn.}
plafond [o] (het ~)
bovengrens [m] (de ~)
plafon
maximum [o] (het ~)
He painted the ceiling blue.
Hij verfde het plafond blauw.
She looked up at the ceiling.
Ze keek omhoog naar het plafond.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

The roof leaks.

Het dak is lek.

Tom is on the roof.

Tom staat op het dak.

Every time it rains, the roof leaks.

Iedere keer als het regent, lekt het dak.

The roof of my house is red.

Het dak van mijn huis is rood.

He fell head-first from the roof.

Hij viel omgekeerd van het dak.

Look at the house with the red roof.

Kijk naar het huis met het rode dak.

It was such a powerful explosion that the roof was blown off.

Het was zo'n krachtige explosie dat het dak eraf geblazen werd.

Tomorrow I'm going to throw a watermelon off the roof of a five-story building just for the hell of it.

Morgen gooi ik voor de lol een watermeloen van het dak van een vijf verdiepingen tellend gebouw.

In the Netherlands, it is the custom that, when during the construction of a house the highest point has been reached and the roof is ready for tiling, the client treats the construction workers to so-called "tile beer" to celebrate this. A flag is then placed on the ridge of the house. If the client is too stingy to treat, not a flag, but a broom is placed.

In Nederland is het de gewoonte dat, wanneer bij de bouw van een huis het hoogste punt bereikt is en de dakpannen gelegd kunnen worden, de opdrachtgever de bouwvakkers op zogenaamd "pannenbier" trakteert om dit te vieren. Er wordt dan een vlag in de nok van het huis geplaatst. Is de opdrachtgever te gierig om te trakteren, dan wordt geen vlag, maar een bezem geplaatst.


Gerelateerd aan roof

back - cap - ceilingcater - covering - cap - top - discount - bound