Vertaling van salt

Inhoud:

Engels
Nederlands
to salt {ww.}
zouten
salt {zn.}
zout  [o]
There's no more salt.
Er is geen zout meer.
Mary doesn't use salt in her cooking.
Mary kookt zonder zout.
to salt {ww.}
zouten
to pickle, to salt, to corn {ww.}
in het zout leggen
zouten
inmaken
pekelen
inleggen
salt {zn.}
zout [o] (het ~)
metaalzout
Rub salt in the wound.
Zout in iemands wonden wrijven.
There is no salt left.
Er is geen zout meer.
to salt {ww.}
pekelen
inpekelen
zouten
inzouten
salt {zn.}
wegenzout
strooimiddel
strooizout
pekel [m] (de ~)
common salt, salt, table salt {zn.}
zout [o] (het ~)
keukenzout
chloornatrium
This soup needs just a touch of salt.
Deze soep heeft een vleugje zout nodig.
common salt, salt, table salt {zn.}
tafelzout

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

There's no more salt.

Er is geen zout meer.

Rub salt in the wound.

Zout in iemands wonden wrijven.

There is no salt left.

Er is geen zout meer.

Mary doesn't use salt in her cooking.

Mary kookt zonder zout.

He put salt into his cup of coffee by mistake.

Hij deed per ongeluk zout in zijn kopje koffie.

Salt water is more buoyant than fresh water.

Zout water heeft meer drijfvermogen dan zoet water.

Do you think a little salt would improve the flavor?

Denk je dat een beetje zout de smaak zou verbeteren?

This soup needs just a touch of salt.

Deze soep heeft een vleugje zout nodig.

Sift the flour, baking powder, baking soda and salt together into a big sized bowl.

Zeef de bloem, bakpoeder, zuiveringszout en zout samen in een grote kom formaat.


Gerelateerd aan salt

pickle - corn - common salt - table saltpowder - chemical compound - keep - salt - flavorer - common salt