Vertaling van secret

Inhoud:

Engels
Nederlands
secret {zn.}
geheim  [o]
geheimenis
Please keep it secret.
Hou het alsjeblieft geheim.
It is a secret.
't Is een geheim.
secret, clandestine, surreptitious {bn.}
geheim 
heimelijk
verborgen
verstolen
confidence, secret {zn.}
vertrouwelijke mededeling [v]
vertrouwelijkheid [v]
confidentie [v]
veiled, clandestine, covert, secret, surreptitious, undercover, furtive {bn.}
bedekt
heimelijk
steels
verborgen
verholen
verstolen
hidden, clandestine, secret, ulterior {bn.}
clandestien
verborgen
verdekt
verkapt
verscholen
verstopt

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Please keep it secret.

Hou het alsjeblieft geheim.

It is a secret.

't Is een geheim.

There's a secret passage.

Er is een geheime doorgang.

It's a secret.

't Is een geheim.

What's the secret ingredient?

Wat is het geheime ingredient?

We had a secret meeting.

Wij hadden een geheime ontmoeting.

Tom told me his secret.

Tom vertelde me zijn geheim.

I guess it's a secret.

Ik denk dat het een geheim is.

MI6 is a British secret service.

MI6 is een Britse inlichtingsdienst.

Tom couldn't decode the secret message.

Tom kon de geheime boodschap niet decoderen.

She really wanted to tell the secret.

Ze wilde echt het verhaal vertellen.

She didn't tell me her secret.

Ze vertelde me haar geheim niet.

She didn't let me in on her secret.

Ze deelde het geheim niet met me.

He revealed the secret to her when nobody was by.

Hij verklapte het geheim aan haar toen er niemand meer was.

Sysko hangs around in secret pubs at night.

Sysko verkeert 's nachts in geheime kroegen.


Gerelateerd aan secret

clandestine - surreptitious - confidence - veiled - covert - undercover - furtive - hidden - ulterior