Vertaling van hidden

Inhoud:

Engels
Nederlands
hidden, clandestine, secret, ulterior {bn.}
clandestien
verborgen
verdekt
verkapt
verscholen
verstopt
to hide, to hide oneself, to skulk {ww.}
zich schuilhouden
zich verbergen
onderduiken

I have hidden
you have hidden
he/she/it has hidden

ik ben ondergedoken
jij bent ondergedoken
hij/zij/het is ondergedoken
» meer vervoegingen van onderduiken

to conceal, to hide, to bury, to dissemble, to secrete {ww.}
verstoppen
verbergen
verschuilen
verhelen
ontveinzen

I have hidden
you have hidden
he/she/it has hidden

ik heb verstopt
jij hebt verstopt
hij/zij/het heeft verstopt
» meer vervoegingen van verstoppen

We must hide!
We moeten ons verstoppen!
Let's hide behind the curtain.
Kom, we verstoppen ons achter het gordijn.
to hide, to hide out {ww.}
schuilen
schuilgaan

I have hidden
you have hidden
he/she/it has hidden

ik heb geschuild
jij hebt geschuild
hij/zij/het heeft geschuild
» meer vervoegingen van schuilen

to conceal, to hide {ww.}
verstoppen

I have hidden
you have hidden
he/she/it has hidden

ik heb verstopt
jij hebt verstopt
hij/zij/het heeft verstopt
» meer vervoegingen van verstoppen

Tom tried to hide behind a big tree, but the others found him.
Tom probeerde zich te verstoppen achter een grote boom, maar de anderen vonden hem.
to conceal, to hide {ww.}
verbergen
wegstoppen

I have hidden
you have hidden
he/she/it has hidden

ik heb verborgen
jij hebt verborgen
hij/zij/het heeft verborgen
» meer vervoegingen van verbergen

She tried in vain to conceal her fear.
Ze probeerde haar angst tevergeefs te verbergen.
Why would anyone hide something like that inside this cave?
Waarom zou wie dan ook zoiets verbergen binnenin deze grot?
to conceal, to hide {ww.}
verbergen
schuilen
wegschuilen
wegduiken

I have hidden
you have hidden
he/she/it has hidden

ik heb verborgen
jij hebt verborgen
hij/zij/het heeft verborgen
» meer vervoegingen van verbergen

to cover, to enshroud, to hide, to shroud {ww.}
schuilgaan

I have hidden
you have hidden
he/she/it has hidden

ik ben schuilgegaan
jij bent schuilgegaan
hij/zij/het is schuilgegaan
» meer vervoegingen van schuilgaan

to cover, to enshroud, to hide, to shroud {ww.}
wegkruipen

I have hidden
you have hidden
he/she/it has hidden

ik ben weggekropen
jij bent weggekropen
hij/zij/het is weggekropen
» meer vervoegingen van wegkruipen

to conceal, to hide {ww.}
geheimhouden
stilhouden
verheimelijken

I have hidden
you have hidden
he/she/it has hidden

ik heb geheimgehouden
jij hebt geheimgehouden
hij/zij/het heeft geheimgehouden
» meer vervoegingen van geheimhouden


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Where is it hidden?

Waar is het verborgen?

Every insult from Joel is just a hidden compliment.

Elke belediging van Joel is eigenlijk een verborgen compliment.


Gerelateerd aan hidden

clandestine - secret - ulterior - hide - hide oneself - skulk - conceal - bury - dissemble - secrete - hide out - cover - enshroud - shroudbe - lock - alter - act - disappear - crawl - go away - keep