Vertaling van hide out

Inhoud:

Engels
Nederlands
to hide, to hide oneself, to skulk {ww.}
zich schuilhouden
zich verbergen
onderduiken

I hide
you hide
we hide

ik duik onder
jij duikt onder
wij duiken onder
» meer vervoegingen van onderduiken

to conceal, to hide, to bury, to dissemble, to secrete {ww.}
verstoppen
verbergen
verschuilen
verhelen
ontveinzen

I hide
you hide
we hide

ik verstop
jij verstopt
wij verstoppen
» meer vervoegingen van verstoppen

We must hide!
We moeten ons verstoppen!
Let's hide behind the curtain.
Kom, we verstoppen ons achter het gordijn.
to hide, to hide out {ww.}
schuilen
schuilgaan

I hide
you hide
we hide

ik schuil
jij schuilt
wij schuilen
» meer vervoegingen van schuilen

to conceal, to hide {ww.}
verstoppen

I hide
you hide
we hide

ik verstop
jij verstopt
wij verstoppen
» meer vervoegingen van verstoppen

Tom tried to hide behind a big tree, but the others found him.
Tom probeerde zich te verstoppen achter een grote boom, maar de anderen vonden hem.
to conceal, to hide {ww.}
verbergen
wegstoppen

I hide
you hide
we hide

ik verberg
jij verbergt
wij verbergen
» meer vervoegingen van verbergen

She tried in vain to conceal her fear.
Ze probeerde haar angst tevergeefs te verbergen.
Why would anyone hide something like that inside this cave?
Waarom zou wie dan ook zoiets verbergen binnenin deze grot?
to conceal, to hide {ww.}
verbergen
schuilen
wegschuilen
wegduiken

I hide
you hide
we hide

ik verberg
jij verbergt
wij verbergen
» meer vervoegingen van verbergen

to cover, to enshroud, to hide, to shroud {ww.}
schuilgaan

I hide
you hide
we hide

ik ga schuil
jij gaat schuil
wij gaan schuil
» meer vervoegingen van schuilgaan

to cover, to enshroud, to hide, to shroud {ww.}
wegkruipen

I hide
you hide
we hide

ik kruip weg
jij kruipt weg
wij kruipen weg
» meer vervoegingen van wegkruipen

to conceal, to hide {ww.}
geheimhouden
stilhouden
verheimelijken

I hide
you hide
we hide

ik houd geheim
jij houdt geheim
wij houden geheim
» meer vervoegingen van geheimhouden


Gerelateerd aan hide out

hide - hide oneself - skulk - conceal - bury - dissemble - secrete - cover - enshroud - shroudbe - lock - alter - act - disappear - crawl - go away - keep