Vertaling van shirt

Inhoud:

Engels
Nederlands
shirt {zn.}
shirt
overhemd  [o]
I washed my shirt.
Ik heb mijn overhemd gewassen.
I washed my shirt clean.
Ik heb mijn overhemd gewassen.
shirt {zn.}
shirt [o] (het ~)
The shirt needs pressing.
Dit shirt moet gestreken worden.
Tom took his shirt off.
Tom trok zijn shirt uit.
shirt {zn.}
hemd [o] (het ~)
overhemd [o] (het ~)
This shirt costs ten dollars.
Dit hemd kost tien dollar.
He has a black shirt.
Hij heeft een zwart hemd.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I washed my shirt.

Ik heb mijn overhemd gewassen.

The shirt needs pressing.

Dit shirt moet gestreken worden.

This shirt costs ten dollars.

Dit hemd kost tien dollar.

Tom took his shirt off.

Tom trok zijn shirt uit.

I washed my shirt clean.

Ik heb mijn overhemd gewassen.

My shirt isn't dry yet.

Mijn hemd is nog niet droog.

Do you want this shirt?

Wil je dit shirt hebben?

I have a green shirt.

Ik heb een groen shirt.

He has a black shirt.

Hij heeft een zwart hemd.

Your shirt button is coming off.

Er valt bijna een knoop van je bloes af.

He had his shirt on inside out.

Hij had zijn hemd binnenste buiten aan.

I don't think this shirt goes with that red tie.

Ik denk niet dat dit overhemd bij die rode stropdas past.

She was wearing a men's shirt which did not fit her.

Ze droeg een mannenhemd dat haar niet paste.

I would like to exchange this shirt that I bought yesterday.

Ik zou graag dit hemd, dat ik gisteren gekocht heb, ruilen.

As she fetched Dima the suit, the shopkeeper noticed smears of blood on his shirt, and couldn't help but stare in shock.

Terwijl ze het pak voor Dima haalde, merkte de verkoopster op dat hij bloedvlekken op zijn overhemd had, en kon er alleen maar geschokt naar staren.


Gerelateerd aan shirt

shirt - garment