Vertaling van simple

Inhoud:

Engels
Nederlands
simple, straightforward, common, unpretentious {bn.}
eenvoudig
enkelvoudig
simpel
modest, simple, unassuming, unpretentious {bn.}
bescheiden 
discreet 
ingetogen
teruggetrokken
zedig
natural, unforced, funky, simple, unaffected {bn.}
natuurlijk
ongekunsteld
naïf, naïve, ingenuous, innocent, simple {bn.}
argeloos 
naïef
ongekunsteld
onnozel
simple, simpleton {zn.}
lobbes [m] (de ~)
bare, mere, simple {bn.}
kaal
elementary, simple, uncomplicated, unproblematic {bn.}
ongecompliceerd
dim-witted, simple, simple-minded {bn.}
dommig
ezelachtig
naïef
oenig
onbenullig
schaapachtig
onnozel
simpel
elementary, simple, uncomplicated, unproblematic {bn.}
ongecompliceerd
eenvoudig
simpel


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

These are simple sentences.

Dit zijn makkelijke zinnetjes.

This problem is too simple.

Deze opgave is te eenvoudig.

He lived a simple life.

Hij leefde een eenvoudig leven.

Except that here, it's not so simple.

Behalve dan dat het hier niet zo eenvoudig is.

They are satisfied with a simple life.

Zij zijn tevreden met een eenvoudig leven.

The accident arose from a simple mistake.

Het ongeval is het gevolg van een simpele vergissing.

The syntax of Python scripts is very simple.

De syntaxis van Python scripts is erg eenvoudig.

I can't tell her now. It's not that simple anymore.

Ik kan haar dat nu niet zeggen. Dat is niet zo eenvoudig meer.

What he ate was very simple and humble.

Wat hij at was zeer sober en bescheiden.

"What do you mean?" Dima asked, but burped, for if he remained silent, this sentence would be too simple.

"Wat bedoel je?" vroeg Dima, maar liet een boer, want als hij stil zou blijven, zou deze zin te eenvoudig zijn.