Vertaling van natural

Inhoud:

Engels
Nederlands
natural, unforced, funky, simple, unaffected {bn.}
natuurlijk
ongekunsteld
natural {bn.}
natuurlijk
natural {zn.}
stamtoon
natural symbol, natural {zn.}
herstellingsteken [o]
natural {zn.}
herstellingsteken
natural {bn.}
natuurlijk
instinctive, natural {bn.}
instinctief
instinctmatig
lifelike, natural {bn.}
levensecht
levensgetrouw

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

He died of natural causes.

Hij stierf een natuurlijke dood.

John has a natural talent for tennis.

John heeft een natuurlijk talent voor tennis.

I have a natural ability in mathematics.

Ik heb een natuurlijke aanleg voor wiskunde.

China is rich in natural resources.

China is rijk aan natuurlijke grondstoffen.

Artificial intelligence cannot beat natural foolishness.

Kunstmatige intelligentie kan niet tegen natuurlijke dwaasheid op.

A rainbow is a natural phenomenon.

Een regenboog is een natuurlijk fenomeen.

Gravity is the natural force by which objects are attracted to each other.

Zwaartekracht is een natuurkracht, waardoor dingen elkaar aantrekken.

Don't change sentences that are correct. You can, instead, submit natural-sounding alternate translations.

Verander geen zinnen die correct zijn. In plaats daarvan kun je natuurlijk klinkende alternatieve vertalingen toevoegen.

We want natural-sounding translations, not word-for-word direct translations.

We willen natuurlijk klinkende vertalingen, geen woord-voor-woordvertalingen.

"But that's ridiculous!" Dima protested. "Kopeks haven't been around in ages! And 0.99 isn't even a natural number!"

"Maar dat is belachelijk!" protesteerde Dima. "Kopeken worden al tijden niet meer gebruikt! En 0,99 is niet eens een natuurlijk getal!"


Gerelateerd aan natural

unforced - funky - simple - unaffected - natural symbol - instinctive - lifelikemark - intuitive - true