Vertaling van smell

Inhoud:

Engels
Nederlands
to smell {ww.}
ruiken 

I smell
you smell
we smell

ik ruik
jij ruikt
wij ruiken
» meer vervoegingen van ruiken

to smell, to stink {ww.}
stinken

I smell
you smell
we smell

ik stink
jij stinkt
wij stinken
» meer vervoegingen van stinken

The socks stink.
De sokken stinken.
I hate it when my clothes smell of smoke.
Ik heb er een hekel als als mijn kleren naar rook stinken.
smell, waft {zn.}
geur  [m]
A smell of lilies filled the room.
De geur van lelies vulde de kamer.
The smell of roses filled the room.
De geur van rozen vulde de kamer.
smell, stench, stink {zn.}
stank
luchtje [o]
smell {zn.}
reuk
smell {zn.}
reukzin
I have a good sense of smell.
Ik heb een goede reukzin.
Smell is one of the five senses.
Reukzin is een van de vijf zintuigen.
to be fragrant, to smell, to have aroma {ww.}
geuren

I smell
you smell
we smell

ik geur
jij geurt
wij geuren
» meer vervoegingen van geuren

to give off an odour, to reek, to smell {ww.}
ruiken 
rieken
geuren

I smell
you smell
we smell

ik ruik
jij ruikt
wij ruiken
» meer vervoegingen van ruiken

Lilies smell sweet.
Lelies ruiken zoet.
His clothes always smell bad.
Zijn kleren ruiken altijd slecht.
to smell {ww.}
geuren
rieken
ruiken

I smell
you smell
we smell

ik geur
jij geurt
wij geuren
» meer vervoegingen van geuren

to smell {ww.}
stinken
rieken
meuren

I smell
you smell
we smell

ik stink
jij stinkt
wij stinken
» meer vervoegingen van stinken

to smell {ww.}
ruiken

I smell
you smell
we smell

ik ruik
jij ruikt
wij ruiken
» meer vervoegingen van ruiken

odour, scent, smell {zn.}
geur  [m]
reuk
lucht  [v]
luchtje [o]
The smell of cut grass summons up images of hot summer afternoons.
De geur van gemaaid gras roept beelden op van hete zomermiddagen.


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

You smell like shit.

Je ruikt naar kak.

Lilies smell sweet.

Lelies ruiken zoet.

His clothes always smell bad.

Zijn kleren ruiken altijd slecht.

A smell of lilies filled the room.

De geur van lelies vulde de kamer.

I have a good sense of smell.

Ik heb een goede reukzin.

Pretty flowers do not necessarily smell sweet.

Mooie bloemen ruiken niet noodzakelijk zoet.

The smell of roses filled the room.

De geur van rozen vulde de kamer.

Smell is one of the five senses.

Reukzin is een van de vijf zintuigen.

That flower has a strong smell.

Die bloem ruikt sterk.

I hate it when my clothes smell of smoke.

Ik heb er een hekel als als mijn kleren naar rook stinken.

The smell of cut grass summons up images of hot summer afternoons.

De geur van gemaaid gras roept beelden op van hete zomermiddagen.


Gerelateerd aan smell

stink - waft - stench - be fragrant - have aroma - give off an odour - reek - odour - scentbear - smell - comprehend