Vertaling van stimulate

Inhoud:

Engels
Nederlands
to rouse, to stimulate, to stir up {ww.}
stimuleren 
aanporren
aansporen 
prikkelen
aanvuren
zwepen
Following the demographic data, the government was obliged to adopt a policy that would stimulate birth rate.
Naar aanleiding van de demografische gegevens was de regering genoodzaakt een beleid aan te nemen dat het geboortecijfer zou stimuleren.
to excite, to incite, to provoke, to rouse, to stimulate, to stir up, to arouse, to irritate {ww.}
aanstoken
prikkelen
irriteren
op stang jagen
ophitsen
sarren
to spur, to stimulate, to stir up, to trigger {ww.}
de sporen geven
prikkelen
to encourage, to stimulate, to energize, to enliven, to exhilarate, to invigorate {ww.}
opmonteren
animeren
opkikkeren
verlevendigen
to fan, to fire, to inspire, to stimulate, to stir up, to urge {ww.}
aanzetten
aanvuren
aanwakkeren
verlevendigen
to cheer, to fire, to inspire, to stimulate {ww.}
aanvuren

Gerelateerd aan stimulate

rouse - stir up - excite - incite - provoke - arouse - irritate - spur - trigger - encourage - energize - enliven - exhilarate - invigorate - fan