Vertaling van fan

Inhoud:

Engels
Nederlands
to fan, to fire, to inspire, to stimulate, to stir up, to urge {ww.}
aanzetten
aanvuren
aanwakkeren
verlevendigen

I fan
you fan
we fan

ik zet aan
jij zet aan
wij zetten aan
» meer vervoegingen van aanzetten

to fan, to blow {ww.}
aanblazen 

I fan
you fan
we fan

ik blaas aan
jij blaast aan
wij blazen aan
» meer vervoegingen van aanblazen

fan, winnowing-fan {zn.}
waaier 
to ventilate, to fan, to aerate {ww.}
ventileren
spuien
luchten 
uitluchten
wannen

I fan
you fan
we fan

ik ventileer
jij ventileert
wij ventileren
» meer vervoegingen van ventileren

to aerate, to fan, to winnow {ww.}
waaien
frisse lucht toewaaien
wannen

I fan
you fan
we fan

ik wan
jij want
wij wannen
» meer vervoegingen van wannen

enthousiast, fan, supporter, zealot {zn.}
ijveraar
lover, fan, amour {zn.}
minnaar
vriend  [m]
geliefde
vrijer
I can think of him as a very good friend, but I can't think of him as a lover.
Ik kan hem me voorstellen als een goede vriend, doch niet als een minnaar.

Gerelateerd aan fan

fire - inspire - stimulate - stir up - urge - blow - winnowing-fan - ventilate - aerate - winnow - enthousiast - supporter - zealot - lover - amour