Vertaling van to vote

Inhoud:

Engels
Nederlands
to vote {ww.}
stemmen

I vote
you vote
we vote

ik stem
jij stemt
wij stemmen
» meer vervoegingen van stemmen

In any case, you need to vote "yes" in the February 18th referendum.
In alle geval moet men "ja" stemmen in het referendum van 18 februari.
to vote, to poll, to ballot {ww.}
stemmen
kiezen 
balloteren 

I vote
you vote
we vote

ik stem
jij stemt
wij stemmen
» meer vervoegingen van stemmen

to vote {ww.}
voorstemmen

I vote
you vote
we vote

ik stem voor
jij stemt voor
wij stemmen voor
» meer vervoegingen van voorstemmen

to vote {ww.}
stemmen
kiezen

I vote
you vote
we vote

ik stem
jij stemt
wij stemmen
» meer vervoegingen van stemmen


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Everyone should exercise their right to vote.

Iedereen zou van zijn stemrecht moeten gebruik maken.

In any case, you need to vote "yes" in the February 18th referendum.

In alle geval moet men "ja" stemmen in het referendum van 18 februari.


Gerelateerd aan to vote

vote - poll - ballotvote - elect