Vertaling van union

Inhoud:

Engels
Nederlands
union {zn.}
unie [v]
Lithuania is a member of the European Union.
Litouwen is lid van de Europese Unie.
The twelve stars on the flag of the European Union do not symbolize the twelve founding members of the union. They symbolize the Twelve Apostles.
De twaalf sterren op de vlag van de Europese Unie symboliseren niet de twaalf oprichters van de unie. Ze symboliseren de twaalf apostelen.
joining, junction, combination, union, assembly {zn.}
aansluiting  [v]
combination, joining, junction, union, unification {zn.}
vereniging  [v]
The union of Scotland and England took place in 1706.
De vereniging van Schotland en Engeland vond plaats in 1706.
unification, union {zn.}
unie [v]
vereniging  [v]
eenwording [v]
The European Union has 23 official languages, theoretically with the same rights, but in practice only 3 working languages: English, French and German.
De Europese Unie heeft 23 officiële talen met theoretisch gelijke rechten, maar in de praktijk slechts 3 werktalen: Engels, Frans en Duits.
Only three Union countries have included Community fraud in the criminal code.
Binnen de Unie is in slechts drie landen de communautaire fraude in het wetboek van strafrecht opgenomen.
labour-union, syndicate, trade-union, union, trades-union {zn.}
vakbond
syndicaat
vakvereniging [v]

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Lithuania is a member of the European Union.

Litouwen is lid van de Europese Unie.

The union of Scotland and England took place in 1706.

De vereniging van Schotland en Engeland vond plaats in 1706.

The twelve stars on the flag of the European Union do not symbolize the twelve founding members of the union. They symbolize the Twelve Apostles.

De twaalf sterren op de vlag van de Europese Unie symboliseren niet de twaalf oprichters van de unie. Ze symboliseren de twaalf apostelen.

The European Union is set up with the aim of ending the frequent and bloody wars between neighbours, which culminated in the Second World War.

De Europese integratie is begonnen om een eind te stellen aan de talrijke en bloedige oorlogen tussen buurlanden, die hun hoogtepunt kenden in de Tweede Wereldoorlog.

The European Union has 23 official languages, theoretically with the same rights, but in practice only 3 working languages: English, French and German.

De Europese Unie heeft 23 officiële talen met theoretisch gelijke rechten, maar in de praktijk slechts 3 werktalen: Engels, Frans en Duits.

Only three Union countries have included Community fraud in the criminal code.

Binnen de Unie is in slechts drie landen de communautaire fraude in het wetboek van strafrecht opgenomen.

Since its inception the European Union has always been based upon the values of solidarity and community.

Sinds haar ontstaan is de Europese Unie altijd gebaseerd geweest op de waarden solidariteit en gemeenschap.