Vertaling van w

Inhoud:

Engels
Nederlands
w, watt {zn.}
watt [m] (de ~)
Hegira {zn.}
hedzjra
due west, w, west, westward {zn.}
Occident
avondland
occident
due west, w, west, westward {zn.}
Westen
westen [o] (het ~)
The island lies to the west of Japan.
Het eiland ligt ten westen van Japan.
The city is found west of London.
Die stad kan je ten westen van Londen vinden.
atomic number 74, tungsten, w, wolfram {zn.}
wolfraam
wolframiet
due west, w, west, westward {zn.}
westen [o] (het ~)
In the north, there's Scotland; in the south, England; in the west, Wales; and further west, Northern Ireland.
In het noorden ligt Schotland, in het zuiden Engeland, in het westen Wales, en nog verder naar het westen Noord-Ierland.
Cultures of the East and the West meet together in this country.
Culturen uit het Oosten en het Westen ontmoeten elkaar in dit land.
exodus, hegira, hejira {zn.}
leegloop [m] (de ~)
exodus, hegira, hejira {zn.}
uittocht [m] (de ~)
exodus [m] (de ~)