Vertaling van weak

Inhoud:

Engels
Nederlands
weak {bn.}
debiel
verzwakt
faint, light, weak, feeble, frail, weedy {bn.}
licht 
zwak 
ailing, sickly, unhealthy, weak {bn.}
sukkelachtig
sukkelend
ziekelijk
weak {bn.}
onmannelijk
onmanlijk
impotent, powerless, weak {bn.}
machteloos
zwak 
washy, watery, weak {bn.}
slap
debile, decrepit, feeble, infirm, rickety, sapless, weak, weakly {bn.}
afgeleefd
debile, decrepit, feeble, infirm, rickety, sapless, weak, weakly {bn.}
zwak
krachteloos
slapjes
zwakjes
slap
washy, watery, weak {bn.}
waterrijk

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

We're weak.

Wij zijn zwak.

Everyone has both strong and weak points.

Iedereen heeft sterke en zwakke punten.

I prepared a weak sugar solution.

Ik heb een slappe suikeroplossing gemaakt.

Aunt Yoko is too weak to work.

Tante Joko is te zwak om te werken.

Everyone has their own strong and weak points.

Iedereen heeft zijn sterke en zwakke punten.

There was a weak earthquake toward dawn this morning.

Vanmorgen bij het ochtendgloren was er een lichte aardbeving.

The spirit is willing, but the flesh is weak.

De geest is gewillig, maar het vlees is zwak.


Gerelateerd aan weak

faint - light - feeble - frail - weedy - ailing - sickly - unhealthy - impotent - powerless - washy - watery - debile - decrepit - infirmaged