Vertaling van writing

Inhoud:

Engels
Nederlands
writing {zn.}
geschrift
schriftuur [v]
The Bible is clearly a complex piece of writing, that impossibly could have been written by a single author.
De Bijbel is duidelijk een complex geschrift, dat onmogelijk door één auteur geschreven kan zijn.
writing {zn.}
schrift [o] (het ~)
script, writing, text, writ {zn.}
handschrift
schrift  [o]
to compose, to create, to write {ww.}
componeren
maken 
scheppen
schrijven 

I am writing

to write {ww.}
schrijven 
neerschrijven
uitschrijven

I am writing

authorship, composition, penning, writing {zn.}
schrijverschap [o] (het ~)
authorship, composition, penning, writing {zn.}
auteurschap
piece of writing, writing, written material {zn.}
geschrift [o] (het ~)
pennenvrucht [m] (de ~)
schriftuur [v] (de ~)
piece of writing, writing, written material {zn.}
net [o] (het ~)
authorship, composition, penning, writing {zn.}
stijloefening
committal to writing, writing {zn.}
schrijverij
to write {ww.}
schrijven

I am writing

to compose, to write {ww.}
toonzetten
componeren

I am writing

to write {ww.}
schrijven

I am writing

to drop a line, to write {ww.}
wegschrijven

I am writing

to spell, to write {ww.}
spellen
schrijven

I am writing

to write {ww.}
schrijven

I am writing

to write {ww.}
schrijven

I am writing


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Are you writing a letter?

Schrijft ge een brief?

She really likes writing poems.

Ze vind het echt leuk om gedichten te schrijven.

Father is busy writing letters.

Vader is bezig brieven te schrijven.

She finished writing a letter.

Ze is klaar met het schrijven van een brief.

I utterly despise formal writing!

Ik heb een ontzettende hekel aan een formele schrijfstijl!

I am writing a letter.

Ik ben een brief aan het schrijven.

I have done much writing this week.

Ik heb deze week veel schrijfwerk gedaan.

She is writing a letter now.

Ze is nu een brief aan het schrijven.

Correcting is sometimes harder than writing.

Verbeteren is soms moeilijker dan schrijven.

All writing systems have advantages and disadvantages.

Alle schriftsystemen hebben voor- en nadelen.

His mother is writing a letter.

Zijn moeder is een brief aan het schrijven.

Writing is a deeper sleep than death.

Schrijven is een slaap nog dieper dan de dood.

He will be writing a letter.

Hij zal een brief schrijven.

We're in the process of writing the report now.

We zijn het verslag aan het schrijven.

Why is a raven like a writing-desk?

Waarom lijkt een raaf op en schrijftafel?