Vertaling van pour

Inhoud:

Frans
Nederlands
en, vers, à, envers, pour {vz.}
aan 
bij 
naar 
tegen 
tot 
voor 
op 
afin de, pour, à {vz.}
voor 
ten behoeve van


Voorbeelden in zinsverband

Frans
Nederlands

Un pour tous, tous pour un.

Eén voor allen, allen voor één.

Pour qui votes-tu ?

Voor wie ga je stemmen?

Merci pour votre cadeau.

Bedankt voor je cadeau.

J'ai voté pour Ken.

Ik heb Ken gekozen.

Merci pour l'information.

Bedankt voor de inlichting.

Merci pour ton explication.

Bedankt voor de uitleg.

Merci pour le cadeau.

Dank je voor het cadeau.

L'art pour l'art.

Kunst om de kunst.

Merci pour votre patience.

Bedankt voor je geduld.

Merci pour l'information.

Bedankt voor de inlichting.

C'était trop pour Tom.

Dit was te veel voor Tom.

Merci pour votre aide.

Bedankt voor je hulp.

Ça suffit pour aujourd'hui.

Dat is genoeg voor vandaag.

Merci pour le cadeau.

Bedankt voor je cadeau.

Au temps pour moi.

Mijn fout.


Gerelateerd aan pour

en - vers - à - envers - afin de