Vertaling van vers

Inhoud:

Frans
Nederlands
vers [m] (le ~) {zn.}
vers 
versregel
dichtregel [m]
en, vers, à, envers, pour {vz.}
aan 
bij 
naar 
tegen 
tot 
voor 
op 


Voorbeelden in zinsverband

Frans
Nederlands

Vers le sud.

Naar het zuiden.

Je me lève habituellement vers 8 heures.

Ik sta meestal om acht uur op.

Il n'y a pas de raccourcis vers le haut, seulement vers le bas.

Er is geen binnenweg naar boven, alleen naar beneden.

Si j'étais un oiseau, je volerais vers toi.

Als ik een vogel was, zou ik naar jou toe vliegen.

L'avion en papier plana lentement vers le sol.

Het papieren vliegtuig gleed langzaam naar de grond.

Si j'étais un oiseau, je volerais vers toi.

Als ik een vogel was, zou ik naar jou toe vliegen.

Vers quel âge les Japonais se marient-ils ?

Rond welke leeftijd trouwen Japanners?

À l'automne, beaucoup d'oiseaux migrent vers le sud.

In het najaar gaan veel vogels naar het zuiden.

Cette race d'oiseau construit son nid en été, et migre vers le sud à l'approche de l'hiver.

Die vogels bouwen in de zomer hun nest en vliegen in de winter naar het zuiden.

"Bon..." soupira Dima, qui se tourna alors vers le commerçant et lui lança un regard assassin. "Je crois que je n'ai pas le choix désormais..."

"Nou..." zuchtte Dima, keerde zich vervolgens naar de verkoopster en wierp haar een moordzuchtige blik toe, "ik geloof dat ik nu geen keus heb..."


Gerelateerd aan vers

en - à - envers - pour