Vertaling van Part

Inhoud:

Nederlands
Engels
Part {zn.}
Parthian
deel, gedeelte, onderdeel, stuk, part {zn.}
part 
piece 
portion 
component
share 
Geef mij een stuk papier.
Give me a piece of paper.
Hij nam een stuk krijt.
He took out a piece of chalk.
deel [o] (het ~), gedeelte [o] (het ~), part [o] (het ~), stukje, stuk [o] (het ~), hap [m] (de ~) {zn.}
part
portion
component part
constituent
component
Meer mensen wonen in het noordelijke gedeelte van de stad.
More people live in the northern part of the city.
Taiwan is geen deel van China.
Taiwan isn't part of China.
aandeel [o] (het ~), deel, part {zn.}
portion
share
parcel
Wie denkt: "vandaag de dag spreekt iedereen Engels" of "de hele wereld spreekt Engels" zonder te vragen welk deel van de wereldbevolking Engels spreekt, en wat het niveau…
Whoever thinks: "These days, everyone speaks English" or "The entire world speaks English" without asking what portion of the global population it is that speaks English…


Gerelateerd aan Part

deel - gedeelte - onderdeel - stuk - part - stukje - hap - aandeeliets - deel - hoeveelheid