Vertaling van buiten-

Inhoud:

Nederlands
Engels
buiten-, rand- {bn.}
peripheral
outlying
buiten-, extern, uiterlijk, uitwendig {bn.}
external 
outer
outside 
exogenous
exterior
outward
buiten, daarbuiten, uiterlijk {bw.}
abroad 
out 
outside 
without 
behalve, buiten, ongerekend {vz.}
apart from
besides 
except 
except for
in addition to
as well as
aside from
buiten [o], buitenverblijf [o] {zn.}
country house
buiten [o], buitenverblijf [o], landhuis, villa {zn.}
cottage 
villa
behalve, bij uitzondering, buiten, op ... na, uitgezonderd {bw.}
apart from
but 
except 
other than
exceptionally 
aside from
buiten {vz.}
outside of
buiten {vz.}
outside 
outside of
aside from
buiten, op het land, op het platteland {bw.}
in the country

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

We zijn buiten gevaar.

We are out of danger.

Het is buiten pikzwart.

It's pitch black outside.

Het sneeuwt buiten.

It snows outside.

Het is koud buiten.

It is cold outside.

Het wordt donker buiten.

It is getting dark outside.

Ik raak buiten adem.

I get out of breath.

Ga buiten, of kom binnen.

Get out or come in.

Dat is buiten mijn studiegebied.

It is outside my area of study.

Vandaag moeten we buiten slapen.

Today, we have to sleep outdoors.

Het is nog klaar buiten.

It is still light outside.

Tegenwoordig spelen kinderen niet buiten.

Nowadays children do not play outdoors.

Ze was nu buiten gevaar.

She was now out of danger.

De machine is buiten bedrijf.

The machine is out of order.

Ga niet naar buiten, het regent hard.

Don't go outside. It's raining hard.

Hij is buiten aan het wandelen.

He's out taking a walk.