Vertaling van uiterlijk

Inhoud:

Nederlands
Engels
naar het uiterlijk, uiterlijk {bw.}
outwardly
externally 
looked at from the outside
buiten-, extern, uiterlijk, uitwendig {bn.}
external 
outer
outside 
exogenous
exterior
outward
buiten, daarbuiten, uiterlijk {bw.}
abroad 
out 
outside 
without 
aanblik [m], aanzien [o], air [o], verschijning [v], schijn, uiterlijk, voorkomen, vóórkomen {zn.}
appearance 
look 
respect 
guise
countenance 
view 
sight 
aspect 
Zijn plotselinge verschijning verraste me.
I was surprised by his sudden appearance.
Mary is geobsedeerd door haar uiterlijk.
Mary is obsessed about her appearance.
aanblik [m], aanschijn [o], buitenkant [m], uiterlijk {zn.}
exterior
air [o], gelaatsuitdrukking [v], gezicht [o], uiterlijk, uitzicht {zn.}
appearance 
look 
air 
mien
expression 
Je gezicht is bleek.
You look so pale.
Een voldane blik verscheen op zijn gezicht.
A look of contentment appeared on his face.


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Mary is geobsedeerd door haar uiterlijk.

Mary is obsessed about her appearance.

Qua uiterlijk lijkt Dick op zijn moeder.

Dick takes after his mother in appearance.

Beoordeel iemand niet op zijn uiterlijk.

Don't judge a book by its cover.

Zijn uiterlijk is zo veranderd, dat je hem misschien wel niet herkent.

His appearance has changed so much that you may well not recognize him.