Vertaling van dood

Inhoud:

Nederlands
Engels
dood, levenloos, onbezield, zielloos {bn.}
inanimate 
lifeless 
dead 
dood [m], overlijden [o], sterfgeval [o], verscheiden, heengaan {zn.}
death 
Niemand kan de dood vermijden.
Nobody can escape death.
Hij werd ter dood veroordeeld.
He was condemned to death.
afgestorven, dood, overleden, ter ziele {bn.}
dead 
late 
dood [m] (de ~) {zn.}
death
last
Niemand kan de dood vermijden.
No one can avert death.
Uw dood is mijn leven.
Your death is my life.
dood, heengaan, overlijden [o] (het ~), verscheiden {zn.}
death
expiry
decease
Hij werd ter dood veroordeeld.
He was sentenced to death.
dood {bn.}
inactive
doden, doodmaken, ombrengen {ww.}
to kill 
to slay 
to liquidate 

ik dood

I kill
» meer vervoegingen van to kill

Pistolen doden geen mensen. Mensen doden mensen.
Guns don't kill people. People kill people.
Ze zullen me doden.
They'll kill me.
kassiewijlen, ontslapen, ontzield, overleden, wijlen, zaliger, dood, zielloos, levenloos {bn.}
dead
doden, doodmaken, kapotmaken {ww.}
to kill

ik dood

I kill
» meer vervoegingen van to kill

Sommige mensen lezen een boek om de tijd te doden.
Some read books to kill time.
Ge kunt uzelf niet doden door de adem in te houden.
You cannot kill yourself by holding your breath.


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Dood?

Dead?

De papegaai is dood.

The parrot is dead.

De hond is dood.

The dog is dead.

Ze is dood.

She is dead.

Dood het met vuur!

Kill it with fire!

De hond was dood.

The dog was dead.

De spin is dood.

The spider is dead.

Hij stierf een natuurlijke dood.

He died of natural causes.

Hij werd ter dood veroordeeld.

He was condemned to death.

Niemand kan de dood vermijden.

Nobody can escape death.

Zijn beide ouders zijn dood.

Both his parents are dead.

Niemand kan de dood vermijden.

No one can avert death.

Uw dood is mijn leven.

Your death is my life.

Mijn beide ouders zijn dood.

My parents are both dead.

Mijn beide ouders zijn dood.

Both of my parents are dead.