Vertaling van drukken

Inhoud:

Nederlands
Engels
drukken, afdrukken, boekdrukken, printen {ww.}
to print 

wij drukken
jullie drukken
zij drukken

we print
you print
they print
» meer vervoegingen van to print

Help mij dit te drukken.
Help me print this.
dringen, drukken, knellen, persen, pressen {ww.}
to pinch 
to press 
to oppress 
to squeeze 
to squash

wij drukken
jullie drukken
zij drukken

we pinch
you pinch
they pinch
» meer vervoegingen van to pinch

drukken {ww.}
to push
to force

wij drukken
jullie drukken
zij drukken

we push
you push
they push
» meer vervoegingen van to push

Niet op die knop drukken.
Do not push that button.
Ik weet niet op welke knop ik moet drukken.
I don't know which button to push.
drukken {ww.}
to parry
to dodge
to circumvent
to duck
to sidestep
to elude
to hedge
to evade
to put off
to fudge
to skirt

wij drukken
jullie drukken
zij drukken

we parry
you parry
they parry
» meer vervoegingen van to parry

drukken {ww.}
to print

wij drukken
jullie drukken
zij drukken

we print
you print
they print
» meer vervoegingen van to print

dichtbevolkt, druk (mv. drukken), volkrijk {bn.}
crowded 
populous
druk (mv. drukken), gejaagd, onrustig, rusteloos, woelig {bn.}
restless 
rough 
turbulent
unsettled
druk (mv. drukken), levendig, kras, kwiek, opgewekt, rap, tierig, vief, wakker {bn.}
alert
brisk
keen 
adroit
lively 
sprightly
sprited
vigorous 
perky
spry
active 
druk (mv. drukken) [m], pressie [v] {zn.}
pressure 
beweeglijk, bewegelijk, druk (mv. drukken), roerig, woelig {bn.}
active 
bezet, druk (mv. drukken) {bn.}
busy 
roerig, druk (mv. drukken), tumultueus, turbulent, woelig, actief, bedrijvig, werkzaam {bn.}
active 
drang [m], druk (mv. drukken) [m], pressie [v], knel [v] {zn.}
pressure 
stress 
druk (mv. drukken) [m], editie [v], uitgaaf [v], uitgave [v] {zn.}
edition 
issue 
publication 
druk (mv. drukken) [m] {zn.}
print 
poepen, beren, bouten, kakken, keutelen, ontlasten, schijten, uitpoepen, uitschijten, drukken, uitkakken, afgaan {ww.}
to take a crap
to shit
to crap
to ca-ca
to defecate
to stool
to make
to take a shit

wij drukken
jullie drukken
zij drukken

we shit
you shit
they shit
» meer vervoegingen van to shit

beknellen, benauwen, nijpen, vreten, drukken, knagen, knellen, beklemmen {ww.}
to alarm
to alert

wij drukken
jullie drukken
zij drukken

we alarm
you alarm
they alarm
» meer vervoegingen van to alarm

belasten, drukken, rusten {ww.}
to weight
to burden
to burthen
to weight down

wij drukken
jullie drukken
zij drukken

we weight
you weight
they weight
» meer vervoegingen van to weight

druktechniek, druk (mv. drukken) {ww.}
to impress
to print
rusteloos, roerig, druk (mv. drukken) {bn.}
full of life
lively
vital
druk (mv. drukken), belasting [v] (de ~), drang, last {zn.}
imposition
druk (mv. drukken) [m] (de ~), uitgave [m] (de ~), editie [v] (de ~) {zn.}
edition
belasting [v] (de ~), druk (mv. drukken) [m] (de ~) {zn.}
force per unit area
pressure
pressure level
hoop [m] (de ~), bolus [m] (de ~), bout, dreutel, drol [m] (de ~), druk (mv. drukken), hoopje {zn.}
droppings
dung
muck

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Woorden drukken gedachten uit.

Words express thoughts.

Help mij dit te drukken.

Help me print this.

Niet op die knop drukken.

Do not push that button.

Ik weet niet op welke knop ik moet drukken.

I don't know which button to push.

Ik vind geen woorden om uit te drukken wat ik voel.

I can't find the word to express what I feel.

Je hoeft alleen maar op het knopje te drukken om een kaartje te krijgen.

You have only to push the button to get a ticket.