Vertaling van drukken

Inhoud:

Nederlands
Engels
drukken, afdrukken, boekdrukken, printen {ww.}
to print 

wij drukken
jullie drukken
zij drukken

we print
you print
they print
» meer vervoegingen van to print

drukken {ww.}
to print

wij drukken
jullie drukken
zij drukken

we print
you print
they print
» meer vervoegingen van to print

Help mij dit te drukken.
Help me print this.
drukken {ww.}
to push
to force

wij drukken
jullie drukken
zij drukken

we push
you push
they push
» meer vervoegingen van to push

Niet op die knop drukken.
Do not push that button.
Ik weet niet op welke knop ik moet drukken.
I don't know which button to push.
drukken {ww.}
to print

wij drukken
jullie drukken
zij drukken

we print
you print
they print
» meer vervoegingen van to print

dringen, drukken, knellen, persen, pressen {ww.}
to squash
to pinch 
to press 
to squeeze 
to oppress 

wij drukken
jullie drukken
zij drukken

we pinch
you pinch
they pinch
» meer vervoegingen van to pinch

drukken {ww.}
to sidestep
to skirt
to parry
to put off
to fudge
to hedge
to evade
to elude
to duck
to dodge
to circumvent

wij drukken
jullie drukken
zij drukken

we parry
you parry
they parry
» meer vervoegingen van to parry

druk (mv. drukken) [m], pressie [v] {zn.}
pressure 
druk (mv. drukken), levendig, kras, kwiek, opgewekt, rap, tierig, vief, wakker {bn.}
alert
brisk
keen 
adroit
lively 
sprightly
sprited
vigorous 
perky
spry
active 
bezet, druk (mv. drukken) {bn.}
busy 
roerig, druk (mv. drukken), tumultueus, turbulent, woelig, actief, bedrijvig, werkzaam {bn.}
active 
drang [m], druk (mv. drukken) [m], pressie [v], knel [v] {zn.}
pressure 
stress 
druk (mv. drukken) [m] {zn.}
print 
druk (mv. drukken), gejaagd, onrustig, rusteloos, woelig {bn.}
restless 
rough 
turbulent
unsettled
dichtbevolkt, druk (mv. drukken), volkrijk {bn.}
crowded 
populous
beweeglijk, bewegelijk, druk (mv. drukken), roerig, woelig {bn.}
active 
druk (mv. drukken) [m], editie [v], uitgaaf [v], uitgave [v] {zn.}
edition 
issue 
publication 
belasten, drukken, rusten {ww.}
to weight down
to burthen
to weight
to burden

wij drukken
jullie drukken
zij drukken

we weight
you weight
they weight
» meer vervoegingen van to weight

poepen, beren, bouten, kakken, keutelen, ontlasten, schijten, uitpoepen, uitschijten, drukken, uitkakken, afgaan {ww.}
to take a shit
to stool
to take a crap
to shit
to make
to defecate
to crap
to ca-ca

wij drukken
jullie drukken
zij drukken

we shit
you shit
they shit
» meer vervoegingen van to shit

beknellen, benauwen, nijpen, vreten, drukken, knagen, knellen, beklemmen {ww.}
to alert
to alarm

wij drukken
jullie drukken
zij drukken

we alarm
you alarm
they alarm
» meer vervoegingen van to alarm

druktechniek, druk (mv. drukken) {ww.}
to impress
to print
druk (mv. drukken), belasting [v] (de ~), drang, last {zn.}
imposition
belasting [v] (de ~), druk (mv. drukken) [m] (de ~) {zn.}
force per unit area
pressure
pressure level
hoop [m] (de ~), bolus [m] (de ~), bout, dreutel, drol [m] (de ~), druk (mv. drukken), hoopje {zn.}
droppings
dung
muck
rusteloos, roerig, druk (mv. drukken) {bn.}
full of life
lively
vital
druk (mv. drukken) [m] (de ~), uitgave [m] (de ~), editie [v] (de ~) {zn.}
edition

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Woorden drukken gedachten uit.

Words express thoughts.

Help mij dit te drukken.

Help me print this.

Niet op die knop drukken.

Do not push that button.

Ik weet niet op welke knop ik moet drukken.

I don't know which button to push.

Ik vind geen woorden om uit te drukken wat ik voel.

I can't find the word to express what I feel.

Je hoeft alleen maar op het knopje te drukken om een kaartje te krijgen.

You have only to push the button to get a ticket.