Vertaling van druk

Inhoud:

Nederlands
Engels
druk [m], editie [v], uitgaaf [v], uitgave [v] {zn.}
edition 
publication 
issue 
De eerste uitgave verscheen tien jaar geleden.
The first edition was published ten years ago.
Voor zover ik weet is dit de nieuwste editie.
As far as I know, this is the latest edition.
druk [m] {zn.}
print 
druk, levendig, kras, kwiek, opgewekt, rap, tierig, vief, wakker {bn.}
alert
brisk
keen 
adroit
lively 
sprightly
sprited
vigorous 
perky
spry
active 
druk [m], pressie [v] {zn.}
pressure 
Ik sta altijd onder druk.
I'm always under pressure.
Ik weet dat je sterk bent, maar politieke druk is nog sterker.
I know that you're strong, but political pressure is even stronger.
druk, gejaagd, onrustig, rusteloos, woelig {bn.}
restless 
rough 
turbulent
unsettled
drang [m], druk [m], pressie [v], knel [v] {zn.}
pressure 
stress 
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Even under pressure I can maintain high standards.
dichtbevolkt, druk, volkrijk {bn.}
crowded 
populous
roerig, druk, tumultueus, turbulent, woelig, actief, bedrijvig, werkzaam {bn.}
active 
bezet, druk {bn.}
busy 
beweeglijk, bewegelijk, druk, roerig, woelig {bn.}
active 
dringen, drukken, knellen, persen, pressen {ww.}
to oppress 
to press 
to squeeze 
to pinch 
to squash

ik druk

I oppress
» meer vervoegingen van to oppress

drukken, afdrukken, boekdrukken, printen {ww.}
to print 

ik druk

I print
» meer vervoegingen van to print

beknellen, benauwen, nijpen, vreten, drukken, knagen, knellen, beklemmen {ww.}
to alert
to alarm

ik druk

I alarm
» meer vervoegingen van to alarm

belasten, drukken, rusten {ww.}
to weight down
to burthen
to weight
to burden

ik druk

I weight
» meer vervoegingen van to weight

drukken {ww.}
to print

ik druk

I print
» meer vervoegingen van to print

Help mij dit te drukken.
Help me print this.
drukken {ww.}
to push
to force

ik druk

I push
» meer vervoegingen van to push

Niet op die knop drukken.
Do not push that button.
Ik weet niet op welke knop ik moet drukken.
I don't know which button to push.
drukken {ww.}
to print

ik druk

I print
» meer vervoegingen van to print

drukken {ww.}
to circumvent
to dodge
to duck
to elude
to evade
to fudge
to hedge
to parry
to put off
to sidestep
to skirt

ik druk

I circumvent
» meer vervoegingen van to circumvent

poepen, beren, bouten, kakken, keutelen, ontlasten, schijten, uitpoepen, uitschijten, drukken, uitkakken, afgaan {ww.}
to ca-ca
to crap
to defecate
to make
to shit
to stool
to take a crap
to take a shit

ik druk

I defecate
» meer vervoegingen van to defecate


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Ze waren druk.

They were busy.

Ik sta altijd onder druk.

I'm always under pressure.

Ze is zeker druk bezig.

She must be very busy.

Heb je het altijd druk?

Are you always busy?

De stad was erg druk.

The town was full of activity.

Hij zette me onder druk.

He pressured me.

Ze was druk bezig met haar huiswerk.

She was busy doing her homework.

Druk jezelf zo duidelijk mogelijk uit.

Express yourself as clearly as you can.

Help hem als hij het druk heeft.

If he's busy, help him.

Heb je het druk op het moment?

Are you busy right now?

Ga weg. Ik heb het druk.

Go away. I'm busy.

Welke is completer, de eerste druk of de tweede?

Which is more complete, the first edition or the second?

Ik heb het te druk om haar te helpen.

I'm too busy to help her.

We hebben het op het moment erg druk.

We're very busy just now.

Ik maak me niet al te druk over mijn cv.

I don't worry so much about my resume.


Gerelateerd aan druk

editie - uitgaaf - uitgave - levendig - kras - kwiek - opgewekt - rap - tierig - vief - wakker - pressie - gejaagd - onrustig - rusteloosveroorzaken - voorzien - afdrukken - bewerken - douwen - onttrekken - afvoeren