Vertaling van duidelijk

Inhoud:

Nederlands
Engels
duidelijk, helder, klaar, uitgesproken, zuiver {bn.}
clear 
distinct 
plain 
obvious 
explicit 
lucid 
straightforward
duidelijk, helder, klaar {bw.}
clearly 
demonstrably
distinctly 
explicitely
lucidly 
plainly 
begrijpelijk, bevattelijk, duidelijk, vanzelfsprekend {bn.}
understandable
comprehensible 
intelligible
net, duidelijk {bn.}
neat 
fair 
clear-cut
spruce 
blijkbaar, duidelijk, klaarblijkelijk {bw.}
apparently 
obviously 
clearly 
evidently 
manifestly
patently
apert, duidelijk, evident, kennelijk, klaarblijkelijk, uitgesproken {bn.}
evident 
obvious 
clear 
definite 
demonstrable
patent
apparent 

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Duidelijk.

Obviously.

Duidelijk.

Duh.

Spreek langzaam en duidelijk.

Speak slowly and clearly.

Spreek alsjeblieft zo duidelijk mogelijk.

Please speak as clearly as possible.

Hij maakte zijn bedoeling duidelijk.

He made his intentions clear.

Je hebt het duidelijk mis.

Clearly you are mistaken.

Hij verklaarde zijn redenen duidelijk.

He set out his reasons clearly.

Zijn uitleg is niet duidelijk.

His explanation is not clear.

Ik heb een duidelijk bewijs.

I have a palpable proof.

Spreek duidelijk en laat jezelf horen.

Speak clearly and make yourself heard.

Hij is duidelijk niet zo'n soort persoon.

Obviously, he's not that kind of person.

Het was duidelijk dat ze gelogen hadden.

It was obvious that they had told a lie.

Druk jezelf zo duidelijk mogelijk uit.

Express yourself as clearly as you can.

Haar angst was voor iedereen duidelijk.

Her anxiety was apparent to everyone.

Er is een duidelijk verschil tussen deze twee.

There is a marked difference between them.