Vertaling van een heleboel

Inhoud:

Nederlands
Engels
een heleboel, terdege, veel, zeer {bw.}
a lot
greatly 
substantially
vastly 
een heleboel {bw.}
far 
immensely

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Engels biedt een heleboel spreekwoordelijke uitdrukkingen.

English has a lot of idiomatic expressions to offer.

Ik heb hier een heleboel vrienden.

I have a lot of friends here.

Kate drinkt elke dag een heleboel melk.

Kate drinks a lot of milk every day.

Sinaasappels hebben een heleboel vitamine C.

Oranges have a lot of vitamin C.

Tom heeft een heleboel religieuze boeken, maar hij heeft ze nog nooit gelezen.

Tom has a lot of religious books, but he has never read them.

De politie is er heel goed in om te begrijpen dat iemand mijn creditcard gestolen heeft en een heleboel geld heeft opgenomen. Het is veel moeilijker om ze bij te brengen dat "iemand mijn magische zwaard gestolen heeft".

The police are really good at understanding "Someone stole my credit card and ran up a lot of charges." It's a lot harder to get them to buy into "Someone stole my magic sword."

"Het was een grote vuilcontainer," zei Dima, "en er was een heleboel eten, dus... het was niet direct oncomfortabel. Maar ja, het stonk wel nog erger dan het achterste van een ezel."

"It was a big dumpster," Dima said. "And there was a lot of food, so... It wasn't exactly uncomfortable. But yes, smellier than a donkey's behind."


Gerelateerd aan een heleboel

terdege - veel - zeer