Vertaling van zeer

Inhoud:

Nederlands
Engels
een heleboel, terdege, veel, zeer {bw.}
a lot
greatly 
substantially
vastly 
zeer, allemachtig, beestachtig, bijzonder, bliksems, bloedig, bovenmate, buitengewoon, buitenmate, buitensporig, crimineel, deerlijk, deksels, donders, drommels, eindeloos, enorm, erbarmelijk, fantastisch, formidabel, geweldig, goddeloos, godsjammerlijk, grenzeloos, grotelijks, heel, ijselijk, ijzig, intens, krankzinnig, machtig, mirakels, monsterachtig, moorddadig, oneindig, onnoemelijk, ontiegelijk, ontstellend, ontzaglijk, ontzettend, onuitsprekelijk, onvoorstelbaar, onwezenlijk, onwijs, overweldigend, peilloos, reusachtig, reuze, schrikkelijk, sterk, uiterst, verdomd, verdraaid, verduiveld, verduveld, verrekt, verrot, verschrikkelijk, vervloekt, vreselijk, waanzinnig, zeldzaam, zwaar {bn.}
incredible
unbelievable
deerlijk, pijnlijk, smartelijk, zeer {bn.}
painful 
distressing
hurtful 
sore 
pijn [v], wee, zeer [o] {zn.}
pain 
ache 
soreness 
distress 
Mijn buik doet pijn.
I have a stomach ache.
De pijn was ondraaglijk.
The pain was unbearable.
bijster, bijzonder, heel, erg, terdege, zeer {bw.}
quite
very 
very much
most 
really 
so 
well 
zeer, pijnlijk {bn.}
painful
pijn [m] (de ~), zeer [o] (het ~) {zn.}
pain
hurting
Mijn arm doet vreselijk pijn.
My arm is hurting badly.
Waar hebt ge pijn?
Where do you have pain?


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Dat betwijfel ik zeer.

I very much doubt it.

Hij speelt zeer goed.

He plays very well.

Het spijt me zeer.

I'm very sorry.

Zij is zeer mooi.

She is very beautiful.

Hij is zeer depressief.

He is very depressed.

Dat is zeer duur!

That is very expensive!

Dit boek was zeer interessant.

This book was very interesting.

Zijn huis is zeer modern.

His house is very modern.

Bob kwam zeer laat thuis.

Bob came home very late.

Hij speelt zeer goed tennis.

He plays tennis very well.

Hun huis is zeer modern.

Their house is very modern.

Jouw dochter is zeer mooi.

Your daughter is very pretty.

Zij speelt zeer goed piano.

She plays the piano very well.

Zijn concert was zeer goed.

His concert was very good.

Scheikunde kan zeer ingewikkeld zijn.

Chemistry can be very complex.