Vertaling van gevoel

Inhoud:

Nederlands
Engels
gevoel {zn.}
feeling 
feel 
sensation 
sense 
Ze zong haar mooie lied met gevoel.
She sang her sweet song with feeling.
"Wat voor gevoel?" vroeg de winkelier.
"What kind of feeling?" the shopkeeper asked.
gevoel {zn.}
feeling 
touch 
Ik heb het gevoel dat ze vandaag zal opdagen.
I have a feeling that she will come today.
Hmm. Ik heb het gevoel dat ik ga verdwalen, welke weg ik ook neem.
Hmm. I have a feeling I'm going to get lost whichever road I take.
gevoeligheid [v], gevoel, sentiment {zn.}
feeling 
sentiment 
gewaarworden, voelen, aanvoelen, gevoelen {ww.}
to feel 
to sense 

ik gevoel

I feel
» meer vervoegingen van to feel

Ge zult u beter voelen als ge dit medicament neemt.
If you take medicine, you will feel better.
Hoe kan ik me ontspannen voelen, als jij zo naar mij kijkt.
How can I feel relaxed, with you watching me like that?
gevoelen, gewaarworden, ondervinden, beleven, ervaren, ontmoeten {ww.}
to feel

ik gevoel

I feel
» meer vervoegingen van to feel


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Ze zong haar mooie lied met gevoel.

She sang her sweet song with feeling.

"Wat voor gevoel?" vroeg de winkelier.

"What kind of feeling?" the shopkeeper asked.

Ik heb het gevoel dat ze vandaag zal opdagen.

I have a feeling that she will come today.

Hmm. Ik heb het gevoel dat ik ga verdwalen, welke weg ik ook neem.

Hmm. I have a feeling I'm going to get lost whichever road I take.

John had het gevoel dat er geesten in de donkere kamer waren.

John felt like there were ghosts in the dark room.


Gerelateerd aan gevoel

gevoeligheid - sentiment - gewaarworden - voelen - aanvoelen - gevoelen - ondervinden - beleven - ervaren - ontmoetenbeleven