Vertaling van gevoel

Inhoud:

Nederlands
Engels
gevoel {zn.}
feeling 
touch 
Ze zong haar mooie lied met gevoel.
She sang her sweet song with feeling.
"Wat voor gevoel?" vroeg de winkelier.
"What kind of feeling?" the shopkeeper asked.
gevoel {zn.}
feeling 
sense 
sensation 
feel 
Ik heb het gevoel dat ze vandaag zal opdagen.
I have a feeling that she will come today.
Hmm. Ik heb het gevoel dat ik ga verdwalen, welke weg ik ook neem.
Hmm. I have a feeling I'm going to get lost whichever road I take.
gevoel [o] (het ~), tastzin [m] (de ~) {zn.}
touch modality
touch
sense of touch
skin senses
cutaneous senses
gevoeligheid [v], gevoel, sentiment {zn.}
feeling 
sentiment 
gevoel [o] (het ~), zin [m] (de ~) {zn.}
sense
sentiency
sentience
sensory faculty
sensation
Deze zin slaat nergens op.
This sentence doesn't make sense.
In zekere zin is dat wat hij zegt waar.
In a sense what he says is true.
gevoel [o] (het ~), sensatie [v] (de ~) {zn.}
somesthesia
somatesthesia
somatic sensation
somaesthesia
gevoel [o] (het ~), affect [o] (het ~), emotie [v] (de ~), gemoedsaandoening, gemoedsbeweging, gevoelen, sentiment [o] (het ~), aandoening [v] (de ~) {zn.}
feeling
gewaarworden, voelen, aanvoelen, gevoelen {ww.}
to feel 
to sense 

ik gevoel

I feel
» meer vervoegingen van to feel

gevoelen, gewaarworden, ondervinden, beleven, ervaren, ontmoeten {ww.}
to feel

ik gevoel

I feel
» meer vervoegingen van to feel


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Ze zong haar mooie lied met gevoel.

She sang her sweet song with feeling.

"Wat voor gevoel?" vroeg de winkelier.

"What kind of feeling?" the shopkeeper asked.

Ik heb het gevoel dat ze vandaag zal opdagen.

I have a feeling that she will come today.

Hmm. Ik heb het gevoel dat ik ga verdwalen, welke weg ik ook neem.

Hmm. I have a feeling I'm going to get lost whichever road I take.

John had het gevoel dat er geesten in de donkere kamer waren.

John felt like there were ghosts in the dark room.