Vertaling van vermogen

Inhoud:

Nederlands
Engels
vermogen, weten, kunnen {ww.}
to can
to put up
to tin

wij vermogen
jullie vermogen
zij vermogen

we can
you can
they can
» meer vervoegingen van to can

Niemand kan alles weten.
Nobody can know everything.
Hoe kan je dat niet weten?
How can you not know?
macht, vermogen {zn.}
power 
ability 
capacity 
skill 
Kennis is macht.
Knowing is power.
Kennis is macht.
Knowledge is power.
kapitaal, vermogen {zn.}
capital 
kracht, vermogen {zn.}
power 
effect 
Onderschat mijn kracht niet.
Don't underestimate my power.
Mary gelooft in de kracht van de liefde.
Mary believes in the power of love.
capaciteit [v], inhoud, vermogen, laadvermogen {zn.}
capacity 
bezit [o], bezitting [v], eigendom [o], goed, vermogen {zn.}
possession 
property
Portugal heeft gedecriminaliseerd het persoonlijk bezit van drugs.
Portugal has decriminalized the personal possession of drugs.
We erkennen je recht op dit onroerend goed.
We concede your right to this property.
bekwaamheid [v], vermogen {zn.}
ability 
capability 
faculty
capacity 
competency
competence 
proficiency
Zijn muzikale bekwaamheid werd bevorderd in Wenen.
His musical ability was fostered in Vienna.
De mens heeft het vermogen om te spreken.
Man has the ability to speak.

Gerelateerd aan vermogen

weten - kunnen - macht - kapitaal - kracht - capaciteit - inhoud - laadvermogen - bezit - bezitting - eigendom - goed - bekwaamheidzijn