Vertaling van enige

Inhoud:

Nederlands
Engels
enige, sommige, sommigen {zn.}
some 
certain 
a few
Sommigen zeggen dat hij nooit bestaan heeft.
Some say he never existed.
Sommigen geloven dat zeven een geluksgetal is.
Some people believe that seven is a lucky number.
enige {bn.}
any 
any at all
een paar [o], enige, enkele, sommige, wat {bn.}
any 
a few
some 
several 
een paar, enige, enkele, sommige, wat
a few
some 

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Het is je enige kans.

It's your only chance.

Verandering is de enige constante.

Change is the only constant.

Mary was de enige lerares.

Mary was the only female teacher.

Heb je onlangs enige nieuwe kleding gekocht?

Have you bought any new clothes lately?

Hij stelde enige vragen over het wiskundeproefwerk.

He asked me some questions about the math test.

Tom en Mary zijn de enige overlevenden.

Tom and Mary are the only survivors.

Het enige wat Tom drinkt is koffie.

The only thing that Tom drinks is coffee.

Enige tijd lang keek ze mij alleen maar aan.

For a while she did nothing but stare at me.

Jij bent de enige die me kan helpen.

You are the only one who can help me.

Het enige wat je hoeft te doen is wachten.

All you have to do is to wait.

De enige overlevende van de crash was een baby.

The sole survivor of the crash was a baby.

Haar enige genoegen is naar muziek te luisteren.

Her only pleasure is listening to music.

Tom is de enige persoon die dit werk kan doen.

Tom is the only person who can do this work.

De mens is het enige dier dat kan lachen.

Man is the only animal that can laugh.

Voor zover ik weet is dat de enige vertaling.

To the best of my knowledge, this is the only translation available.


Gerelateerd aan enige

sommige - sommigen - een paar - enkele - wat