Vertaling van wat

Inhoud:

Nederlands
Engels
wat
how 
wat
what 
een paar [o], enige, enkele, sommige, wat {bn.}
any 
a few
some 
several 
een zekere hoeveelheid, wat {bn.}
some 
iets, wat {onb. vnw.}
anything 
something 
een paar, enige, enkele, sommige, wat
a few
some 
een hoeveelheid, enig, wat {bn.}
some 
hetgeen, wat {vnw.}
that 
what 
een beetje, een weinig, enigszins, nogal, tamelijk, wat {bw.}
a little
rather
some 
somewhat 
to some extent
a bit
slightly 
some amount
any amount


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Wat?

What?

Wat jammer!

What a pity!

Wat een waterverspilling!

What a waste of water!

Wat een raar verhaal!

What a strange story!

Wat ontbreekt er?

What's missing?

Wat betekent "Tatoeba"?

What does "Tatoeba" mean?

Wat is uw bloedgroep?

What's your blood group?

Wat eet je?

What are you eating?

Wat gaan we worden?

What will we become?

Tom drinkt aardig wat.

Tom drinks quite a bit.

Wat is je sterrenbeeld?

What sign were you born under?

Wat een warme dag!

What a hot day it is!

Wat een geheugen!

What a memory!

Wat wilt ge drinken?

What would you like to drink?

wat is de wisselkoers?

What is the exchange rate?