Vertaling van enkele

Inhoud:

Nederlands
Engels
een paar [o], enige, enkele, sommige, wat {bn.}
any 
a few
some 
several 
een paar, enige, enkele, sommige, wat
a few
some 

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Ik heb enkele geschenken.

I have some gifts.

Ik heb enkele boeken.

I have a few books.

Hij stierf enkele uren later.

He died a few hours later.

Enkele studenten waren achter gelaten.

A few students were left behind.

Enkele mensen hebben twee auto's.

A few people have two cars.

De temperatuur daalde met enkele graden.

The temperature fell several degrees.

Enkele personen zijn bang voor spinnen.

Some people are afraid of spiders.

Enkele meisjes waren aan het tennissen.

Some girls were playing tennis.

Tuinieren is al enkele jaren populair.

Gardening has been popular for some years.

Ge moet u enkele dagen stil houden.

You must keep quiet for a few days.

Ik kan geen enkele fout in haar theorie vinden.

I can't find a single flaw in her theory.

We slaagden erin enkele buitenlandse postzegels te bemachtigen.

We managed to get some foreign stamps.

Men kan deze deur op geen enkele manier open krijgen.

This door can't be opened in any way.

Hij stierf enkele dagen voor zijn honderdste verjaardag.

He died a few days before his hundredth birthday.

Er hangen enkele appels aan de boom, niet?

There are a few apples on the tree, aren't there?


Gerelateerd aan enkele

een paar - enige - sommige - wat