Vertaling van gedecideerd

Inhoud:

Nederlands
Engels
doortastend, gedecideerd {bn.}
resolute 
vastberaden, gedecideerd, resoluut, vastbesloten, besloten, beslist {bn.}
indisputable
sure
decideren, resolveren, uitmaken, beschikken, beslissen, besluiten, uitgemaakt {ww.}
to decide
to make up one's mind
to determine
We vinden het moeilijk om te beslissen welke te kopen.
We find it difficult to decide which one to buy.
Het is aan jou om te besluiten wat te doen.
It's up to you to decide what to do.