Vertaling van gekheid

Inhoud:

Nederlands
Engels
gekheid [v], nonsens, onzin, zever, zottenklap, zottenpraat {zn.}
nonsense
rubbish
baloney
balderdash
silliness
gibberish
drivel 
absurdity
Onzin.
Nonsense.
Zeg geen onzin!
Don't talk rubbish!
gekheid [v] (de ~), paskwil, poets [m] (de ~), grap [m] (de ~) {zn.}
joke
trick
put-on
prank
caper
antic
Ik snapte zijn grap niet.
I didn't get his joke.
Ik begreep zijn grap niet.
I couldn't understand his joke.
gekte [v], gekheid [v], krankzinnigheid [v], uitzinnigheid [v], waanzin {zn.}
madness
insanity 
lunacy
craziness 
gekheid [v] (de ~), absurditeit [v] (de ~), gekkenwerk [o] (het ~), gekte [m] (de ~), idiotie [v] (de ~), idiotisme, ineptie, ongerijmdheid, potsierlijkheid, waanzin [m] (de ~), zotheid, zotternij, zottigheid, dwaasheid [v] (de ~), onzin [m] (de ~) {zn.}
tomfoolery
lunacy
indulgence
foolery
folly
craziness
domheid [v] (de ~), onbenulligheid [v] (de ~), gekheid [v] (de ~), sulligheid {zn.}
stupidity