Vertaling van gewicht

Inhoud:

Nederlands
Engels
gewicht, wicht {zn.}
weight 
Ik heb geen gewicht verloren.
I haven't lost any weight.
Ik heb een beetje gewicht verloren.
I've lost a little weight.
wicht, gewicht, zwaarte {zn.}
weight 
Probeer gewicht te verliezen door te joggen.
Try to lose weight by jogging.
Het ijs zal breken onder je gewicht.
The ice will give under your weight.
aplomb [o], zelfbewustheid [v], zelfverzekerdheid [v], gewicht {zn.}
self-assurance
assurance
aplomb 
belang [o], belangrijkheid [v], betekenis [v], zwaarwichtigheid [v], gewicht {zn.}
weight 
importance 
significance 
seriousness 
concern
Het huis zakte in onder het gewicht van de sneeuw.
The house collapsed under the weight of snow.
gewicht [o] (het ~), massa [m] (de ~), zwaarte [v] (de ~) {zn.}
weight
gewicht [o] (het ~), gewichtstuk {zn.}
weight
weight unit
gewicht [o] (het ~) {zn.}
weight
betekenis [v] (de ~), gewicht [o] (het ~), gewichtigheid, importantie [v] (de ~), significantie, zwaarte [v] (de ~), waarde [v] (de ~), belang [o] (het ~) {zn.}
value
Het heeft waarde op zichzelf.
It has a value all its own.

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Ik heb geen gewicht verloren.

I haven't lost any weight.

Probeer gewicht te verliezen door te joggen.

Try to lose weight by jogging.

Het ijs zal breken onder je gewicht.

The ice will give under your weight.

Ik heb een beetje gewicht verloren.

I've lost a little weight.

Ondanks hun omvang en hun gewicht kunnen nijlpaarden snel zwemmen.

Despite their bulk and weight hippos can swim rapidly.

Het huis zakte in onder het gewicht van de sneeuw.

The house collapsed under the weight of snow.