Vertaling van handig

Inhoud:

Nederlands
Engels
handig {bw.}
ably
capably
cleverly 
skilfully 
bedreven, behendig, bekwaam, handig, vaardig {bn.}
adroit
able 
proficient 
capable 
handy 
skilful 
skilled 
smart 
adept
accomplished 
apt 
gewiekst, gehaaid, gladjes, goochem, glad, handig {bn.}
cunning
cute
geschikt, adequaat, geëigend, aangewezen, juist, handig {bn.}
suitable
suited
handvaardig, handig {bn.}
deft
dexterous
dextrous
handelbaar, handzaam, hanteerbaar, handig, makkelijk {bn.}
bang-up
bully
corking
cracking
dandy
great
groovy
keen
neat
nifty
not bad
peachy
slap-up
smashing
swell

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Ze is handig in het liegen.

She is a very clever liar.

De bandrecorder is een handig hulpmiddel in het onderwijs.

The tape recorder is a useful aid to teaching.

Het is handig om zo dicht bij het station te wonen.

It's convenient living so close to the station.


Gerelateerd aan handig

bedreven - behendig - bekwaam - vaardig - gewiekst - gehaaid - gladjes - goochem - glad - geschikt - adequaat - geëigend - aangewezen - juist - handvaardiggoed - efficiënt